Grzegorz Moorthi

Grzegorz Moorthi

Specjalista w zakresie przygotowania, finansowania i wdrożenia projektów infrastruktury: ciepłowniczej, kogeneracji, gospodarki odpadami, wodno-ściekowej, ochrony przeciwpowodziowej.

Absolwent Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska. Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami przygotowania, finansowania i wdrożenia projektów infrastruktury: ciepłowniczej, kogeneracji, gospodarki odpadami, wodno-ściekowej, ochrony przeciwpowodziowej.

W ramach współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi odpowiedzialny był za przygotowanie planów i programów związanych z efektywnym wykorzystaniem pomocy międzynarodowej przeznaczonej na działania zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości i efektywności usług komunalnych. Przygotował, wdrożył i nadzorował kilkadziesiąt projektów infrastrukturalnych.

Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu RAVICON Sp. z o.o. Zainteresowania: modelowanie matematyczne, dynamika systemów, gospodarka okrężna.