Baza wiedzy - Instytut Heweliusza

Baza wiedzy

– Z mówieniem jest jak ze wszystkim, niektórzy mają większe predyspozycje, a inni mają je mniejsze. Całe nieszczęście polega na tym, że w tej chwili na świecie nie ma miejsca, gdzie nie występowałoby się publicznie, a głos jest składową występu publicznego – zauważa dr Mirosław Oczkoś, prowadzący zajęcia w Instytucie Heweliusza. – Ludzie, którzy są bardziej precyzyjni i lepiej się wypowiadają, częściej osiągają sukces – przekonuje.

(więcej…)

– Prosty język to taki styl pisania i mówienia, który jest zrozumiały dla publicznego odbiorcy. W wielu krajach na świecie to powszechny standard komunikacji. To ważne, bo staranność w komunikacji buduje naszą wiarygodność – podkreśla Joanna Nitka, konsultantka językowa prostego języka według standardu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz autorka kursu kompetencyjnego „Prosto – jak komunikować się poprawnie, jasno i zrozumiale”.

(więcej…)

Zasilenie budżetów środkami unijnymi to szansa na przyspieszenie rozwoju gospodarczego – podkreśla Anna Zawadzka, ekonomista, skarbnik w JST. – Odpowiedni podział kompetencji, plan działania i zespół nastawiony na rozwój to gwarancja udanej realizacji projekt – dodaje.

(więcej…)

Mediacje w zespole pracowniczym pomagają uporządkować emocje, wypracować trwałe rozwiązania problemów i poprawić efektywność pracy. Nic dziwnego, że coraz chętniej sięgają po nie menadżerowie – zauważa Magdalena Cetera, mediator do spraw cywilnych i karnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy i Opolu, która prowadzi specjalistyczne szkolenia z mediacji, wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Instytucie Heweliusza.

(więcej…)

Każdego roku spotykam się z potrzebą rozwiązywania problemów wynikających z braku wdrożenia odpowiednich rozwiązań w firmach rodzinnych. To są bardzo trudne postępowania, czasem prowadzące do zniszczenia potencjału firmy.

(więcej…)