Public Leadership Zarządzanie Strategiczne | Instytut Heweliusza

Public Leadership – Zarządzanie Strategiczne i Operacyjne

Komunikacja z mieszkańcami to kluczowy obszar dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość ze sferą publiczną czy samorządową. Umiejętne docieranie do odbiorców i kreowanie właściwego wizerunku to fundament budowania i wzmacnia nowoczesnego, sprawnego i charyzmatycznego przywództwa.

Komu dedykowane jest Studium Public Leadership?
 • Wszystkim, którzy poszukują odpowiedzi jak budować strategie PR-owe.
 • Każdemu, kto chce dowiedzieć się jak tworzyć i zarządzać zespołami do komunikacji.
 • Szukającym odpowiedzi na pytanie jak zorganizować i prowadzić skuteczne kampanie w życiu publicznym.


 • Z uwagi na rozległość zagadnienia proponujemy Państwu dwa warianty studium: zarządzanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Oba dedykowane są różnym grupom odbiorców, a ich programy są komplementarne.

Organizatorzy:

InstytutHeweliusza                                

 

 

Zajęcia

Gwarantujemy edukację w gronie najlepszych specjalistów, w sposób nowoczesny i praktyczny.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są wybitni praktycy i specjaliści z zakresu finansów, zarządzania, marketingu, prawa, mediów.

Relacje

Program wybierają samorządowcy z całej Polski, co umożliwia wymianę doświadczeń i integrację środowiska samorządowego.

Kadra

Poznaj prowadzących

 • inż. Robert Gudowski

  Ekonomista, analityk biznesu, skarbnik w JST, wykładowca zagadnień z zakresu finansów publicznych i analizy budżetu na Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

 • dr Kacper Siwek

  Skarbnik Miasta Świdnica, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sferze zarządzania finansami samorządowymi.

 • Krzysztof Łapiński

  Polski polityk i samorządowiec. W latach 2015-2017 poseł na Sejm VIII kadencji, w latach 2017-2018 rzecznik prasowy prezydenta i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 • Tomasz Trela

  Ekonomista, samorządowiec. Od 2010 r. był radnym Rady Miejskiej w Łodzi, w latach 2014-2019 był zastępcą prezydenta Łodzi. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz przewodniczący Sojuszu w województwie łódzkim. Poseł na Sejm IX kadencji (od 2019 r.).

 • Hanna Zdanowska

  Prezydent Łodzi od 2010 roku. W ostatnich wyborach samorządowych wybrana na 3. Kadencję z rekordowym poparciem 70 proc. Posłanka na Sejm VI kadencji. Od grudnia 2019 jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów oraz Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu z ramienia EKR, oraz Krajowym Ambasadorem ds. Porozumienia Burmistrzów.

 • Michał Kamiński

  Poseł, deputowany do Parlamentu Europejskiego, rzecznik prasowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator, wicemarszałek Senatu.

 • Maciej Gałecki

  Założyciel i CEO Bluerank, wiodącej agencji marketingu internetowego, która pracuje dla największych polskich i światowych marek. Prelegent, autor publikacji w obszarze online marketingu. Laureat i zdobywca wyróżnień w konkursach menedżerskich.

 • Marcin Górski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2006 r.) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2020 r.) w UŁ. Adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ok. 170 publikacji naukowych, głównie z dziedziny prawa UE, prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka i prawa konstytucyjnego.

 • Edi Pyrek

  Przez 8 lat zajmował się polityką – szkolił i doradzał 3 premierom, marszałkowi sejmu, kilku ministrom oraz prof. Relidze w czasie jego kampanii prezydenckiej. Pracował w Afganistanie po 9.11 jako negocjator pokojowy. Szkolił opozycję białoruską oraz CEO największych firm w Polsce. Po 89 był doradcą ministra ochrony środowiska prof. Stefana Kozłowskiego w pierwszym rządzie solidarnościowym.

 • Krzysztof Kwiatkowski

  Prawnik, polityk i urzędnik państwowy. Senator VII i X kadencji (2007–2011, od 2019), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 prokurator generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli.

 • Wojciech Cwalina

  Psycholog biznesu. Zajmuje się psychologią marketingu politycznego, psychologicznymi mechanizmami związanymi z oddziaływaniem mediów masowych na postawy i zachowania społeczeństwa oraz marketingiem środowiskowym.

 • Mirosław Oczkoś

  Właściciel firmy doradczo- szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny.

  Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Doradca i mentor wizerunkowy ludzi biznesu, polityki, show biznesu.

 • Daria Domaradzka-Guzik

  Praktyk. Zawodowo – Szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki i Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu.

  Skutecznie szkoli zespoły sprzedażowe, liderów, pracowników administracji publicznej, polityków, parlamentarzystów, kadrę managerską niższego i wyższego szczebla.

 • Marcin Kwintkiewicz

  Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowo marketingu internetowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

 • Mateusz Zmyślony

  Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku, niezależnych firm zajmujących się reklamą. Pionier marketingu miejsc w Polsce, wykładowca i publicysta.

Profil uczestnika

 • Osoby ambitne, które zainteresowane są zdobyciem nowych kwalifikacji niezbędnych do skutecznej komunikacji z mieszkańcami.
 • Program przeznaczony jest dla różnorodnego grona odbiorców: samorządowców i osób publicznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w sektorze publicznym, osób związanych zawodowo ze sferą komunikacji z mieszkańcami.

Cel studium

 • Celem studium Public Leadership jest przekazanie i usystematyzowanie niezbędnej wiedzy do zarządzania całą sferą komunikacji z mieszkańcami.
 • Program został przygotowany w taki sposób, aby przekazywana wiedza miała maksymalnie praktyczny charakter. Dlatego większość zajęć będzie prowadzona w formie warsztatowej i polegać będzie na analizowaniu konkretnych przypadków - także takich, które zostały zindywidualizowane i spersonalizowane dla grupy studentów.
 • Kompleksowość programu w połączeniu z warsztatowym, indywidualnym podejściem stanowi o unikalności studium. A uczestnicy po jego ukończeniu posiądą i usystematyzują konkretną, praktyczną wiedzę o najważniejszych aspektach nowoczesnej komunikacji: od strategii, przez bieżące zarządzanie, po skuteczne kampanie i kreowanie pozytywnego wizerunku.

Program - Zarządzanie Strategiczne

Budowanie strategii komunikacyjnych

Marketing terytorialny marki

Rodzaje strategii

Budowanie i zarządzanie zespołami PR-owymi

Zarządzanie kampanią

Język i narzędzia Internetu

Wykorzystanie Big Data i badań statystycznych

Wystąpienia publiczne

Zarządzanie kryzysowe

Warsztaty indywidualne

Program - Zarządzanie Operacyjne

Budowanie strategii komunikacyjnych

Marketing terytorialny marki

Marketing narracyjny w praktyce

Zarządzanie operacyjne zespołami PR-owymi

Media plany i narzędzia marketingowe

Język i narzędzia Internetu

Kampanie Internetowe

Wystąpienia publiczne

Nowoczesne oddziaływanie obrazem

Warsztaty indywidualne

Informacje praktyczne

Miasta:

 • Wrocław
 • Łódź
 • Katowice
 • Kraków

 

Dla kogo?

 • Dla samorządowców i osób publicznych,
 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w sektorze publicznym, 
 • Dla osób związanych zawodowo ze sferą komunikacji z mieszkańcami. 
 •  

Jak wygląda rekrutacja?

Słuchaczami studium Public Leadership mogą zostać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych:

 • licencjackich, inżynierskich lub magisterskich posiadający doświadczenie zawodowe (minimum roczny staż pracy na stanowisku managerskim),
 • posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko pojętej komunikacji w jednostkach samorządu gminnego, jego jednostkach, instytucjach lub spółkach (minimum roczny staż pracy na stanowisku),
 • są radnymi gminnymi, powiatowymi lub wojewódzkimi albo wójtami, burmistrzami, prezydentami miast lub kandydatami na te stanowiska, zasiadają w parlamencie lub będą się ubiegać o mandat posła lub senatora.

Organizacja zajęć:

 • 100% język wykładowy polski
 • 1 semestr, 5 zjazdów
 • zajęcia indywidualne i warsztatowe
 • zajęcia stacjonarne
 • dwudniowe zjazdy (piątek, sobota)
 • studium kończy się indywidualnym warsztatem case-study 

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studium Public Leadership wydawany przez Instytut Heweliusza. 

 

Opinie o programie
 • Od lat uczę tego, jak skutecznie zarządzać mową ciała. I wiem, że warsztatowe podejście w
  tym obszarze sprawdzi się najlepiej. Na zajęciach pokażę Państwu jak opanować stres i jak
  radzić sobie z prawdziwą tremą. Co zrobić, aby komunikacja niewerbalna i mowa ciała
  skutecznie wspierały wystąpienia publiczne

  Daria Domaradzka-Guzik
  Wykładowca akademicki i trener komunikacji.
 • Miałem okazję pracować z trzema premierami, marszałkiem Sejmu i kilkunastoma
  ministrami. Za każdym razem w tym, co robiliśmy najważniejsze było nie tylko to „co”
  chcemy mówić, ale także było istotne „jak” chcemy to powiedzieć, a przede wszystkim:
  „dlaczego”. Na tych studiach dowiecie się: co, jak i dlaczego

  Edi Pyrek
  Ekspert od kreowania wizerunku.

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Wrocław:
Ilona Byra
ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 823
Łódź:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Katowice:
Sebastian Sasa
sebastian.sasa@instytut-heweliusza.pl
Tel. 691 979 889
Katowice:
Paweł Piasecki
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 450