dr Kacper Siwek - Instytut Heweliusza

dr Kacper Siwek

dr Kacper Siwek

Skarbnik Miasta Świdnica, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sferze zarządzania finansami samorządowymi.

Były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów MBA in Community Management.

Autor artykułów naukowych i publicystycznych obejmujących m.in. problematykę planowania budżetowego, długu samorządowego, opłat lokalnych oraz podatku VAT. Trzykrotnie wyróżniony w rankingu Dziennika Gazety Prawnej – Skarbnik Samorządu w kategorii gmin powyżej 25 tys. mieszkańców.