Klauzula informacyjna - Instytut Heweliusza

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Heweliusza sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50 – 106) przy ul. Rynek 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarzy pod numerem KRS: 0000638259, NIP: 899-279-83-98, REGON: 365451582.
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu będą przetwarzane przez Administratora w celu udokumentowania udzielonej zgody oraz w celach handlowych i marketingowych własnych produktów i usług, w tym przedstawienia oferty.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że ich podanie stanowi warunek umożliwiający prowadzenie przez Administratora działań handlowych i marketingowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez Instytut Heweliusza sp. z o.o. działalności edukacyjnej, także po jej zakończeniu, w szczególności w obszarze działań marketingowych, komunikacyjnych i promocyjnych. Każdorazowo jednak dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody osoby na ich przetwarzanie.
 6. Dane osobowe mogą być ujawniane naszym uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie np. listownie na wymieniony w punkcie 1 adres lub osobiście w siedzibie Spółki, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych

Kontakt


Instytut Heweliusza Sp. z o.o.
Rynek 5
50-106 Wrocław

biuro@instytut-heweliusza.pl

Napisz do nas