Studia MBA dla samorządu i pracowników JST | Instytut Heweliusza

MBA in Community Management (MBA dla samorządu i JST)

Praca w samorządzie terytorialnym wymaga doświadczenia budowanego latami i ciągłego doskonalenia własnych umiejętności.

Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają wyjść naprzeciw tej potrzebie, jednak żadne nie traktuje w tak kompleksowy sposób problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym jak studia MBA dedykowane tej grupie zawodowej. Na ich program składa się ponad dwadzieścia wykładów, warsztatów i szkoleń dla samorządu terytorialnego niezbędnych do wykształcenia nowych umiejętności i nabycia uprawnień.

Dyplom studiów MBA dla samorządowców daje uprawnienia do składania kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych.

Organizatorzy:

InstytutHeweliusza                              

Patronat:

Doświadczenie

Zorganizowaliśmy już 17 edycji studiów MBA, które ukończyło ponad pół tysiąca samorządowców z całej Polski.

Wiedza

Wykładowcy z 8 największych uczelni w kraju. Specjaliści od prawa, finansów, marketingu oraz praktycy zarządzania.

Dyplom

Absolwenci studiów MBA zdobędą uprawnienia do składania swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych.

Kadra

Poznaj prowadzących

 • Maciej Gnela

  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w aspektach prawnych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego (umowy) oraz prawa działalności gospodarczej.

 • dr Kacper Siwek

  Skarbnik Miasta Świdnica, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sferze zarządzania finansami samorządowymi.

 • Michał Zalewski

  Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją. Właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia.

 • prof. dr hab. Dawid Sześciło

  Adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert organizacji międzynarodowych do spraw reform administracji publicznej, rządów prawa i instytucji kontroli w państwach ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej.

 • Dr Edyta Bielińska-Dusza

  Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej badania koncentrują się wokół strategii, technologii, Industry 4.0, innowacji, audytu wewnętrznego i zjawiska współpracy przedsiębiorstw.

 • Daria Domaradzka-Guzik

  Praktyk. Zawodowo – Szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki i Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu.

  Skutecznie szkoli zespoły sprzedażowe, liderów, pracowników administracji publicznej, polityków, parlamentarzystów, kadrę managerską niższego i wyższego szczebla.

 • Marcin Kwintkiewicz

  Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowo marketingu internetowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

 • Magdalena Cetera

  Od 2003 roku mediator stały ds. karnych i cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy i Opolu. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z mediacji, wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 • Anna Dolot Ph.D.

  Absolwentka, a obecnie pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, praktyk.

 • dr hab. Jarosław Flis

  Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi.

 • dr Krzysztof Głuc

  Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK, członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK.

 • dr hab. Tomasz Grzyb

  Psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami.

 • dr inż. Robert Kamiński

  Wykładowca akademicki związany z Politechniką Wrocławską. Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego o dużym doświadczeniu we współpracy z przemysłem.

 • Rafał Kerger

  Redaktor naczelny PortalSamorzadowy.pl, w portalu od samego początku jego istnienia. Redaktor naczelny także innych znanych serwisów internetowych: WNP.PL, i PulsHR.pl, wieloletni dziennikarz i redaktor ekonomiczny.

 • dr Michał Kudłacz

  Ekonomista, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

 • dr Jakub Kwaśny

  Ekonomista, samorządowiec, autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki regionalnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i polityki spójności Unii Europejskiej.

 • dr Inga Mizdrak

  Adiunkt w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2004 roku związana z Instytutem Myśli Józefa Tischnera w Krakowie oraz członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

 • Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

  Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne.

 • Ambasador Tomasz Orłowski

  Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniwersytetach Łódzkim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Poitiers.

 • Andrzej Porawski

  Od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku – sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW

  Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest znanym w Polsce i za granicą specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym.

 • Marek Wójcik

  Pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich, samorządowiec, wykładowca akademicki, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i członek kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce. Z wykształcenia pedagog.

 • Kamil Wyszkowski

  Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz Przedstawiciel UNOPS w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji.

 • Mateusz Zmyślony

  Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku, niezależnych firm zajmujących się reklamą. Pionier marketingu miejsc w Polsce, wykładowca i publicysta.

 • Dr Piotr Markiewicz

  Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista z zakresu zarządzania strategicznego, ekspert w wielu istotnych projektach dotyczących rozwoju Małopolski.

Dlaczego warto?

 • Studia podyplomowe MBA zostały stworzone specjalnie na potrzeby samorządu i jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym menadżerom dają wiedzę o najlepszych polskich i światowych praktykach w dziedzinie rozwijania miast i regionów.
 • Wykładowcami na studiach podyplomowych MBA in Community Management są naukowcy związani z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, a sam program jest stworzony wspólnie z jedną z najstarszych, najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w kraju.
 • Program MBA in Community Management powstał w konsultacji ze światem nauki i polskiego samorządu, jest nieustannie ulepszany i aktualizowany, tak, aby najlepiej odpowiadał potrzebom słuchaczy. Patronatem objął go Związek Miast Polskich.

Co zyskam dzięki MBA in Community Management?

 • Studia MBA in CM wybierają samorządowcy z wielu regionów Polski, co umożliwia wymianę doświadczeń i integrację środowiska samorządowego.
 • Dyplom studiów podyplomowych MBA in Community Management umożliwia proponowanie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
 • Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu marketingu, finansów i prawa oraz wysokiej klasy naukowcy. To daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat zarządzania w samorządzie i przegląd najlepszych rozwiązań.

Program studiów

Wprowadzenie do studiów MBA dr Piotr Markiewicz

Mierniki rozwoju miast i regionów. Benchmarking mgr Marek Wójcik

Opis treści:

 • Benchmarking jako koncepcja zarządzania
 • Kryteria klasyfikacji mierników rozwoju miast i regionów
 • Zasady wnioskowania

Liczba godzin teoretycznych:

8

Liczba godzin praktycznych:
10

Zmiany klimatyczne - perspektywa dla miastmgr Marcin Wyszkowski

Opis treści:

 • Istota i przyczyny kryzysu klimatycznego
 • Analiza skuteczności dotychczasowych działań
 • Scenariusze działań w perspektywie roku 2050

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Zarządzanie publicznedr Krzysztof Głuc

Opis treści:

 • Specyfika zarządzania jednostkami administracji samorządowej
 • Uwarunkowania stosowania wybranych koncepcji, metod i technik zarządzania w administracji samorządowej

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Komunikacja społeczna w JSTprof. dr hab. Jarosław Flis

Opis treści:

 • Schemat komunikacji interpersonalnej
 • Czynniki wpływające na efektywność komunikacji społecznej
 • Poziomy komunikacji społecznej
 • Współczesne wyzwania w komunikacji społecznej

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Zarządzanie zmianądr Robert Kamiński

Opis treści:

 • Źródła oporu wobec zmian
 • Planowanie zmian organizacyjnych
 • Czynniki wpływające na sukces w zarządzaniu zmianą
 • Case study – procedura planowania i wdrożenia zmiany organizacyjnej

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Etyczne uwarunkowania pracy menedżera JST dr Inga Mizdrak

Opis treści:

 • Istota nadzoru właścicielskiego
 • Organizacja nadzoru właścicielskiego w JST
 • Zasady i standardy nadzoru właścicielskiego w JST

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Psychologia zarządczaprof. dr hab. Tomasz Grzyb

Opis treści:

 • Psychologiczne uwarunkowania pracy menedżerskiej
 • Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
 • Style kierowania w koncepcjach psychologicznych

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Dyplomacja samorządowadr prof. Tomasz Orłowski

Opis treści:

 • Etykieta profesjonalna
 • Zasady podejmowania delegacji krajowych i zagranicznych
 • Organizacja spotkań z zaproszonymi delegacjami

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Teoria i praktyka samorządu terytorialnego w Polscedr Jakub Kwaśny

Opis treści:

 • Ewolucja poglądów na samorząd terytorialny
 • Prawo do samorządu
 • Problem tzw. „domniemania kompetencji”

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Finanse JST i inżynieria finansowa dr Kacper Siwek

Opis treści:

 • Struktura gospodarki finansowej JST
 • Ryzyko w gospodarce finansowej JST
 • Metody zarządzania ryzykiem w gospodarce finansowej JST

Liczba godzin teoretycznych:

8

Liczba godzin praktycznych:

10

Przywództwo dr Piotr Markiewicz

Opis treści:

 • Przywództwo jako funkcja zarządzania
 • Koncepcje stylów przywództwa
 • Sytuacyjne teorie przywództwa
 • Warsztaty – diagnoza stylów wywierania wpływu

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Trendy rozwojowe miast. Miasta przyszłościdr Michał Kudłacz

Opis treści:

 • Czas i przestrzeń w rozwoju miast
 • Funkcje współczesnych miast
 • Problem prawa do miasta
 • Innowacje społeczne w mieście

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Programowanie i finansowanie polityk publicznych JSTdr Michał Kudłacz

Opis treści:

 • Problem jako źródło polityki publicznej
 • Governance w polityce publicznej: interesariusze i partycypacja
 • Wdrażanie i ewaluacja polityki publicznej
 • Instrumenty działania w realizacji polityk publicznych
 • Analiza źródeł finansowania polityk publicznych

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Zarządzanie strategiczne poprzez projekty, które zmieniły miasto/region prof. dr hab. Andrzej Sztando

Opis treści:

 • Koncepcje i modele w zarządzaniu strategicznym
 • Metody analizy strategicznej w JST
 • Uwarunkowania wyboru strategii rozwoju
 • Projekty jako instrument implementacji strategii
 • Zagadnienie implementacji strategii w strukturze organizacyjnej JST

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Nadzór właścicielski i analiza sprawozdań finansowych prof. dr hab. Janusz Nesterak

Opis treści:

 • Istota pracy kierowniczej
 • Organizacja nadzoru właścicielskiego w JST
 • Zasady i standardy nadzoru właścicielskiego w JST

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Prawne uwarunkowania działalności JST dr Maciej Gnela

Opis treści:

 • Zasady funkcjonowania JST
 • Zadania JST
 • Organy samorządu terytorialnego
 • Podział kompetencji w JST
 • Uwarunkowania prawne pracy zdalnej w JST

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatnedr Maciej Gnela

Opis treści:

 • Zasady udzielania zamówień publicznych
 • Czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych
 • Instrumenty kontroli udzielania zamówień publicznych

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Wystąpienia publiczne dr Mirosław Oczkoś

Opis treści:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Znaczenie dobrego pierwszego wrażenia
 • Dobór stroju do sytuacji
 • Budowanie kontaktu i relacji
 • Język i mowa ciała

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:
4

Case studymgr Marcin Kwintkiewicz, mgr Magdalena Cetera, dr Anna Dolot, mgr Katarzyna Bernadetta Olszewska

Opis treści:

 • Nowe media
 • Mediacje jako narzędzie rozwiązywania sporów w administracji
 • HR w Samorządzie. Motywowanie pracowników
 • Cyberbezpieczeństwo

* w ramach godzin przewidzianych na case study można wprowadzić zagadnienia, które są oczekiwane przez poszczególne organizacje kierujące swoich pracowników na studia MBA in Community Management

Liczba godzin teoretycznych:

9

Liczba godzin praktycznych:

27

Seminarium

Informacje praktyczne

Miasta:

 • Wrocław
 • Kraków
 • Łódź
 • Katowice

 

Dla kogo?

Dla liderów i osób zarządzających w samorządach i spółkach miejskich, dla urzędników, polityków i liderów opinii.

 

Jak wygląda rekrutacja?

Nabór prowadzony jest dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

O przyjęcie na studia podyplomowe MBA in CM mogą ubiegać się osoby pracujące na rzecz samorządu terytorialnego i spółek komunalnych, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 

Jak wygląda forma zaliczenia?

Obowiązuje 80% frekwencja na zajęciach. Każdą nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego poprzez wykonanie pracy zaliczeniowej. Każdy semestr kończy się zbiorczym egzaminem

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej publiczną obroną przed komisją oraz słuchaczami studiów MBA in CM. Dla osób, które nie obronią się w terminie, zostanie wyznaczony kolejny termin (za dodatkową opłatą).

Czas trwania

1 rok- 13 zjazdów weekendowych (sobota – niedziela)

 

Język wykładowy

 • 100% polski

 

Dyplom

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA in CM jest wydawany przez Instytut Heweliusza i Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – uczelnię z ponad 100-letnią tradycją. Zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym dyplom umożliwi absolwentom przedstawianie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

 

Źródła dofinansowania

Projekt został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Można otrzymać na niego dofinansowanie w: Powiatowych Urzędach Pracy, Podmiotowym Systemie Finansowania, Krajowym Funduszu Szkoleniowym, Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, u swojego pracodawcy (gmina, spółka) i w regionalnych instytucjach wdrażających.

Opinie o programie
 • To studia dla ambitnych i chcących zmieniać rzeczywistość samorządowców. Pracowników
  urzędów, którym wciąż chce się zaskakiwać i robić coś ponad. A przy okazji poznać nowych
  ciekawych i niebanalnych ludzi.

  Jakub Kwaśny
  Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 • Nasz program daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat samorządu oraz
  przegląd najlepszych europejskich rozwiązań dla polskich miast i gmin. Zajęcia prowadzą
  praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu finansów, prawa, marketingu i wysokiej
  klasy naukowcy z renomowanych ośrodków akademickich.

  Ilona Byra
  Prezes Instytutu Heweliusza
 • Spotkania z ludźmi z pierwszych stron gazet, politykami, fachowcami, dziennikarzami, ale
  nie tylko. To także świetna okazja do rozmowy z innymi samorządowcami i poznania ich
  punktu widzenia na zmiany zachodzące w Polsce.

  Marcin Gołaszewski
  Przewodniczący rady miejskiej w Łodzi
 • Od lat uczę tego, jak skutecznie zarządzać mową ciała. I wiem, że warsztatowe podejście w
  tym obszarze sprawdzi się najlepiej. Na zajęciach pokażę Państwu jak opanować stres i jak
  radzić sobie z prawdziwą tremą. Co zrobić, aby komunikacja niewerbalna i mowa ciała
  skutecznie wspierały wystąpienia publiczne

  Daria Domaradzka-Guzik
  Wykładowca akademicki i trener komunikacji
 • Program został przygotowany w taki sposób, aby przekazywana wiedza miała

  maksymalnie praktyczny charakter. W trakcie szkolenia przekazano niezbędną

  do zarządzania całą sferą komunikacji z mieszkańcami regionu, dzięki czemu

  osoby biorące udział we wspomnianym szkoleniu posiadły i usystematyzowały

  konkretną, praktyczną wiedzę o najważniejszych aspektach nowoczesnej komunikacji:

  od strategii, przez bieżące zainteresowanie zarządzanie po skuteczne kampanie

  i kreowanie pozytywnego wizerunku.

  Bartłomiej Kubicz
  Dyrektor Wydziału Promocji Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Wrocław:
Joanna Nitka
joanna.nitka@instytut-heweliusza.pl
Tel. 607 443 997
Łódź:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Katowice:
Paweł Piasecki
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 450
Kraków:
Sebastian Sasa
sebastian.sasa@instytut-heweliusza.pl
Tel. 691 979 889