Studia MBA dla samorządu i pracowników JST | Instytut Heweliusza

MBA in Community Management (MBA dla samorządu i JST)

Praca w samorządzie terytorialnym wymaga doświadczenia budowanego latami i ciągłego doskonalenia własnych umiejętności.

Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają wyjść naprzeciw tej potrzebie, jednak żadne nie traktuje w tak kompleksowy sposób problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym jak studia MBA dedykowane tej grupie zawodowej. Na ich program składa się ponad dwadzieścia wykładów, warsztatów i szkoleń dla samorządu terytorialnego niezbędnych do wykształcenia nowych umiejętności i nabycia uprawnień.

Dyplom studiów MBA dla samorządowców daje uprawnienia do składania kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych.

Organizatorzy:

InstytutHeweliusza                              

Patronat:

Doświadczenie

Zorganizowaliśmy już 21 edycji studiów MBA, które ukończyło ponad pół tysiąca samorządowców z całej Polski.

Wiedza

Wykładowcy z 8 największych uczelni w kraju. Specjaliści od prawa, finansów, marketingu oraz praktycy zarządzania.

Dyplom

Absolwenci studiów MBA zdobędą uprawnienia do składania swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych.

Kadra

Poznaj prowadzących

 • Maciej Gnela

  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w aspektach prawnych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego (umowy) oraz prawa działalności gospodarczej.

 • dr Kacper Siwek

  Skarbnik Miasta Świdnica, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sferze zarządzania finansami samorządowymi.

 • Michał Zalewski

  Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją. Właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia.

 • Dr Edyta Bielińska-Dusza

  Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej badania koncentrują się wokół strategii, technologii, Industry 4.0, innowacji, audytu wewnętrznego i zjawiska współpracy przedsiębiorstw.

 • Daria Domaradzka-Guzik

  Praktyk. Zawodowo – Szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki i Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu.

  Skutecznie szkoli zespoły sprzedażowe, liderów, pracowników administracji publicznej, polityków, parlamentarzystów, kadrę managerską niższego i wyższego szczebla.

 • Marcin Kwintkiewicz

  Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowo marketingu internetowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

 • Magdalena Cetera

  Od 2003 roku mediator stały ds. karnych i cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy i Opolu. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z mediacji, wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 • Anna Dolot Ph.D.

  Absolwentka, a obecnie pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, praktyk.

 • dr hab. Jarosław Flis

  Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi.

 • dr Krzysztof Głuc

  Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK, członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK.

 • dr hab. Tomasz Grzyb

  Psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami.

 • dr inż. Robert Kamiński

  Wykładowca akademicki związany z Politechniką Wrocławską. Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego o dużym doświadczeniu we współpracy z przemysłem.

 • dr Michał Kudłacz

  Ekonomista, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

 • dr Jakub Kwaśny

  Ekonomista, samorządowiec, autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki regionalnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i polityki spójności Unii Europejskiej.

 • dr Inga Mizdrak

  Adiunkt w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2004 roku związana z Instytutem Myśli Józefa Tischnera w Krakowie oraz członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

 • Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

  Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne.

 • Ambasador Tomasz Orłowski

  Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniwersytetach Łódzkim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Poitiers.

 • Andrzej Porawski

  Od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku – sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW

  Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest znanym w Polsce i za granicą specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym.

 • Marek Wójcik

  Pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich, samorządowiec, wykładowca akademicki, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i członek kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce. Z wykształcenia pedagog.

 • Kamil Wyszkowski

  Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz Przedstawiciel UNOPS w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji.

 • Mateusz Zmyślony

  Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku, niezależnych firm zajmujących się reklamą. Pionier marketingu miejsc w Polsce, wykładowca i publicysta.

Dlaczego warto?

 • Studia podyplomowe MBA zostały stworzone specjalnie na potrzeby samorządu i jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym menadżerom dają wiedzę o najlepszych polskich i światowych praktykach w dziedzinie rozwijania miast i regionów.
 • Wykładowcami na studiach podyplomowych MBA in Community Management są naukowcy związani z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, a sam program jest stworzony wspólnie z jedną z najstarszych, najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w kraju.
 • Program MBA in Community Management powstał w konsultacji ze światem nauki i polskiego samorządu, jest nieustannie ulepszany i aktualizowany, tak, aby najlepiej odpowiadał potrzebom słuchaczy. Patronatem objął go Związek Miast Polskich.

Co zyskam dzięki MBA in Community Management?

 • Studia MBA in CM wybierają samorządowcy z wielu regionów Polski, co umożliwia wymianę doświadczeń i integrację środowiska samorządowego.
 • Dyplom studiów podyplomowych MBA in Community Management umożliwia proponowanie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
 • Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu marketingu, finansów i prawa oraz wysokiej klasy naukowcy. To daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat zarządzania w samorządzie i przegląd najlepszych rozwiązań.

Program studiów

Wprowadzenie do studiów MBA dr Piotr Markiewicz

Mierniki rozwoju miast i regionów. Benchmarking mgr Marek Wójcik

Opis treści:

 • Benchmarking jako koncepcja zarządzania
 • Kryteria klasyfikacji mierników rozwoju miast i regionów
 • Zasady wnioskowania

Liczba godzin teoretycznych:

8

Liczba godzin praktycznych:
10

Zmiany klimatyczne - perspektywa dla miastmgr Marcin Wyszkowski

Opis treści:

 • Istota i przyczyny kryzysu klimatycznego
 • Analiza skuteczności dotychczasowych działań
 • Scenariusze działań w perspektywie roku 2050

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Zarządzanie publicznedr Krzysztof Głuc

Opis treści:

 • Specyfika zarządzania jednostkami administracji samorządowej
 • Uwarunkowania stosowania wybranych koncepcji, metod i technik zarządzania w administracji samorządowej

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Komunikacja społeczna w JSTprof. dr hab. Jarosław Flis

Opis treści:

 • Schemat komunikacji interpersonalnej
 • Czynniki wpływające na efektywność komunikacji społecznej
 • Poziomy komunikacji społecznej
 • Współczesne wyzwania w komunikacji społecznej

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Zarządzanie zmianądr Robert Kamiński

Opis treści:

 • Źródła oporu wobec zmian
 • Planowanie zmian organizacyjnych
 • Czynniki wpływające na sukces w zarządzaniu zmianą
 • Case study – procedura planowania i wdrożenia zmiany organizacyjnej

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Etyczne uwarunkowania pracy menedżera JST dr Inga Mizdrak

Opis treści:

 • Istota nadzoru właścicielskiego
 • Organizacja nadzoru właścicielskiego w JST
 • Zasady i standardy nadzoru właścicielskiego w JST

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Psychologia zarządczaprof. dr hab. Tomasz Grzyb

Opis treści:

 • Psychologiczne uwarunkowania pracy menedżerskiej
 • Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
 • Style kierowania w koncepcjach psychologicznych

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Dyplomacja samorządowadr prof. Tomasz Orłowski

Opis treści:

 • Etykieta profesjonalna
 • Zasady podejmowania delegacji krajowych i zagranicznych
 • Organizacja spotkań z zaproszonymi delegacjami

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Teoria i praktyka samorządu terytorialnego w Polscedr Jakub Kwaśny

Opis treści:

 • Ewolucja poglądów na samorząd terytorialny
 • Prawo do samorządu
 • Problem tzw. „domniemania kompetencji”

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Finanse JST i inżynieria finansowa dr Kacper Siwek

Opis treści:

 • Struktura gospodarki finansowej JST
 • Ryzyko w gospodarce finansowej JST
 • Metody zarządzania ryzykiem w gospodarce finansowej JST

Liczba godzin teoretycznych:

8

Liczba godzin praktycznych:

10

Przywództwo dr Piotr Markiewicz

Opis treści:

 • Przywództwo jako funkcja zarządzania
 • Koncepcje stylów przywództwa
 • Sytuacyjne teorie przywództwa
 • Warsztaty – diagnoza stylów wywierania wpływu

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Trendy rozwojowe miast. Miasta przyszłościdr Michał Kudłacz

Opis treści:

 • Czas i przestrzeń w rozwoju miast
 • Funkcje współczesnych miast
 • Problem prawa do miasta
 • Innowacje społeczne w mieście

Liczba godzin teoretycznych:
5

Liczba godzin praktycznych:
4

Programowanie i finansowanie polityk publicznych JSTdr Michał Kudłacz

Opis treści:

 • Problem jako źródło polityki publicznej
 • Governance w polityce publicznej: interesariusze i partycypacja
 • Wdrażanie i ewaluacja polityki publicznej
 • Instrumenty działania w realizacji polityk publicznych
 • Analiza źródeł finansowania polityk publicznych

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Zarządzanie strategiczne poprzez projekty, które zmieniły miasto/region prof. dr hab. Andrzej Sztando

Opis treści:

 • Koncepcje i modele w zarządzaniu strategicznym
 • Metody analizy strategicznej w JST
 • Uwarunkowania wyboru strategii rozwoju
 • Projekty jako instrument implementacji strategii
 • Zagadnienie implementacji strategii w strukturze organizacyjnej JST

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Nadzór właścicielski i analiza sprawozdań finansowych prof. dr hab. Janusz Nesterak

Opis treści:

 • Istota pracy kierowniczej
 • Organizacja nadzoru właścicielskiego w JST
 • Zasady i standardy nadzoru właścicielskiego w JST

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Prawne uwarunkowania działalności JST dr Maciej Gnela

Opis treści:

 • Zasady funkcjonowania JST
 • Zadania JST
 • Organy samorządu terytorialnego
 • Podział kompetencji w JST
 • Uwarunkowania prawne pracy zdalnej w JST

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatnedr Maciej Gnela

Opis treści:

 • Zasady udzielania zamówień publicznych
 • Czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych
 • Instrumenty kontroli udzielania zamówień publicznych

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:

4

Wystąpienia publiczne dr Mirosław Oczkoś

Opis treści:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Znaczenie dobrego pierwszego wrażenia
 • Dobór stroju do sytuacji
 • Budowanie kontaktu i relacji
 • Język i mowa ciała

Liczba godzin teoretycznych:

5

Liczba godzin praktycznych:
4

Case studymgr Marcin Kwintkiewicz, mgr Magdalena Cetera, dr Anna Dolot, mgr Katarzyna Bernadetta Olszewska

Opis treści:

 • Nowe media
 • Mediacje jako narzędzie rozwiązywania sporów w administracji
 • HR w Samorządzie. Motywowanie pracowników
 • Cyberbezpieczeństwo

* w ramach godzin przewidzianych na case study można wprowadzić zagadnienia, które są oczekiwane przez poszczególne organizacje kierujące swoich pracowników na studia MBA in Community Management

Liczba godzin teoretycznych:

9

Liczba godzin praktycznych:

27

Seminarium

Informacje praktyczne

Miasta:

 • Wrocław
 • Kraków
 • Łódź
 • Katowice

 

Dla kogo?

Dla liderów i osób zarządzających w samorządach i spółkach miejskich, dla urzędników, polityków i liderów opinii.

 

Jak wygląda rekrutacja?

Nabór prowadzony jest dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

O przyjęcie na studia podyplomowe MBA in CM mogą ubiegać się osoby pracujące na rzecz samorządu terytorialnego i spółek komunalnych, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 

Jak wygląda forma zaliczenia?

Obowiązuje 80% frekwencja na zajęciach. Każdą nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego poprzez wykonanie pracy zaliczeniowej. Każdy semestr kończy się zbiorczym egzaminem

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej (rekomendacja pisania pracy dyplomowej przez dwie osoby, przy czym pracę można pisać również indywidualnie oraz w grupie trzyosobowej na uzasadniony, pisemny wniosek słuchaczy za zgodą obu partnerów: Prezes Instytutu Heweliusza oraz Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu) i jej publiczną obroną przed komisją. Obrona odbywa się na ostatnich zajęciach. Dla osób, które nie obronią się w terminie, zostanie wyznaczony kolejny termin (za dodatkową opłatą).

Czas trwania

1 rok- 13 zjazdów weekendowych (sobota – niedziela)

 

Język wykładowy

 • 100% polski

 

Dyplom

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA in CM jest wydawany przez Instytut Heweliusza i Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – uczelnię z ponad 100-letnią tradycją. Zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym dyplom umożliwi absolwentom przedstawianie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

 

Źródła dofinansowania

Projekt został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Można otrzymać na niego dofinansowanie w: Powiatowych Urzędach Pracy, Podmiotowym Systemie Finansowania, Krajowym Funduszu Szkoleniowym, Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, u swojego pracodawcy (gmina, spółka) i w regionalnych instytucjach wdrażających.

Opinie o programie
 • To studia dla ambitnych i chcących zmieniać rzeczywistość samorządowców. Pracowników
  urzędów, którym wciąż chce się zaskakiwać i robić coś ponad. A przy okazji poznać nowych
  ciekawych i niebanalnych ludzi.

  Jakub Kwaśny
  Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 • Nasz program daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat samorządu oraz
  przegląd najlepszych europejskich rozwiązań dla polskich miast i gmin. Zajęcia prowadzą
  praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu finansów, prawa, marketingu i wysokiej
  klasy naukowcy z renomowanych ośrodków akademickich.

  Ilona Byra
  Prezes Instytutu Heweliusza
 • Spotkania z ludźmi z pierwszych stron gazet, politykami, fachowcami, dziennikarzami, ale
  nie tylko. To także świetna okazja do rozmowy z innymi samorządowcami i poznania ich
  punktu widzenia na zmiany zachodzące w Polsce.

  Marcin Gołaszewski
  Przewodniczący rady miejskiej w Łodzi
 • Od lat uczę tego, jak skutecznie zarządzać mową ciała. I wiem, że warsztatowe podejście w
  tym obszarze sprawdzi się najlepiej. Na zajęciach pokażę Państwu jak opanować stres i jak
  radzić sobie z prawdziwą tremą. Co zrobić, aby komunikacja niewerbalna i mowa ciała
  skutecznie wspierały wystąpienia publiczne

  Daria Domaradzka-Guzik
  Wykładowca akademicki i trener komunikacji
 • Program został przygotowany w taki sposób, aby przekazywana wiedza miała

  maksymalnie praktyczny charakter. W trakcie szkolenia przekazano niezbędną

  do zarządzania całą sferą komunikacji z mieszkańcami regionu, dzięki czemu

  osoby biorące udział we wspomnianym szkoleniu posiadły i usystematyzowały

  konkretną, praktyczną wiedzę o najważniejszych aspektach nowoczesnej komunikacji:

  od strategii, przez bieżące zainteresowanie zarządzanie po skuteczne kampanie

  i kreowanie pozytywnego wizerunku.

  Bartłomiej Kubicz
  Dyrektor Wydziału Promocji Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Wrocław:
Joanna Nitka
joanna.nitka@instytut-heweliusza.pl
Tel. 607 443 997
Łódź:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Katowice:
Paweł Piasecki
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl
Tel. 692 899 336
Kraków:
Sebastian Sasa
sebastian.sasa@instytut-heweliusza.pl
Tel. 691 979 889