MBA in Community Management
(MBA dla samorządu i JST)

Praca w samorządzie terytorialnym wymaga doświadczenia budowanego latami i ciągłego doskonalenia własnych umiejętności.

Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają wyjść naprzeciw tej potrzebie, jednak żadne nie traktuje w tak kompleksowy sposób problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym jak studia MBA dedykowane tej grupie zawodowej. Na ich program składa się ponad dwadzieścia wykładów, warsztatów i szkoleń dla samorządu terytorialnego niezbędnych do wykształcenia nowych umiejętności i nabycia uprawnień.

Dyplom studiów MBA dla samorządowców daje uprawnienia do składania kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych.
Organizatorzy:     Patronat:
InstytutHeweliusza

Organizatorzy:

InstytutHeweliusza                              

Patronat:

Dlaczego warto?

 • Studia podyplomowe MBA zostały stworzone specjalnie na potrzeby samorządu i jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym menadżerom dają wiedzę o najlepszych polskich i światowych praktykach w dziedzinie rozwijania miast i regionów.
 • Wykładowcami na studiach podyplomowych MBA in Community Management są naukowcy związani z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, a sam program jest stworzony wspólnie z jedną z najstarszych, najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w kraju.
 • Program MBA in Community Management powstał w konsultacji ze światem nauki i polskiego samorządu, jest nieustannie ulepszany i aktualizowany, tak, aby najlepiej odpowiadał potrzebom słuchaczy. Patronatem objął go Związek Miast Polskich.

Co zyskam dzięki MBA in Community Management?

 • Studia MBA in CM wybierają samorządowcy z wielu regionów Polski, co umożliwia wymianę doświadczeń i integrację środowiska samorządowego.
 • Dyplom studiów podyplomowych MBA in Community Management umożliwia proponowanie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
 • Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu marketingu, finansów i prawa oraz wysokiej klasy naukowcy. To daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat zarządzania w samorządzie i przegląd najlepszych rozwiązań.

Program

Miasta teraźniejszości, miasta przyszłości:

 • Trendy rozwojowe miast
 • Długoterminowe planowanie strategiczne w rozwoju miast i regionów
 • Problemy rozwoju współczesnych polskich miast
 • Zmiany klimatyczne- perspektywa dla miast
 • Projekty, które zmieniły miasto i region
 • Rola nowoczesnych muzeów w przestrzeni miejskiej

Komunikacja, PR i przywództwo:

 • Mierniki rozwoju miast i regionów. Benchmarking
 • Komunikacja społeczna
 • Psychologia zarządcza
 • Etyczne uwarunkowania pracy menadżera w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Przywództwo
 • Dyplomacja samorządowa
 • HR w samorządzie terytorialnym

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym

 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie publiczne
 • Programowanie polityk publicznych JST

Prawo i finanse publiczne

 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego i inżynieria finansowa
 • Zamówienia publiczne
 • Nadzór właścicielski
 • Teoria i praktyka samorządu terytorialnego
 • Case study dla samorządu terytorialnego w formie szkolenia, gdzie uczestnicy pracują nad rozwiązaniem konkretnego problemu samorządowego

Wykładowcy

Wśród wykładowców programu MBA dla samorządowców można znaleźć m.in. Ambasadora Tomasza Orłowskiego, twórcę strategii marketingowych wielu miast Mateusza Zmyślonego, specjalistę ds. wyzwań klimatycznych, Dyrektora Generalnego UN Global Compact w Polsce Kamila Wyszkowskiego, specjalistę w budowaniu strategii samorządowych prof. Andrzeja Sztando czy pełnomocnika zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych Marka Wójcika, prof. Jarosława Flisa, specjalistę w zakresie komunikacji i komentatora,  prof. Pawła Kowala, eksperta ds. muzeów narracyjnych, dr Piotra Markiewicza specjalizującego się w zarządzaniu strategicznym i przywództwie, inżynierii finansowej w samorządzie terytorialnym uczy  Grzegorza Moorthi.

Informacje praktyczne

Miasta:

 • Wrocław
 • Kraków
 • Łódź
 • Katowice

 

Dla kogo?

Dla liderów i osób zarządzających w samorządach i spółkach miejskich, dla urzędników, polityków i liderów opinii.

 

Jak wygląda rekrutacja i forma zaliczenia?

O przyjęcie na studia podyplomowe MBA in CM mogą ubiegać się osoby pracujące na rzecz samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej publiczną obroną przed komisją oraz słuchaczami studiów MBA in CM.

Czas trwania
1 rok- 13 zjazdów weekendowych (sobota – niedziela)

 

Dyplom

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA in CM jest wydawany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym dyplom umożliwi absolwentom przedstawianie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

 

Źródła dofinansowania

Projekt został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Można otrzymać na niego dofinansowanie w Powiatowych Urzędach Pracy, Krajowym Funduszu Szkoleniowym i w regionalnych instytucjach wdrażających.

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

  Opiekunowie programu

  Wrocław:
  Ilona Byra/ Wojciech Wróbel
  ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
  Tel: 507 094 823
  Kraków:
  Wojciech Pelowski
  wojciech.pelowski@instytut-heweliusza.pl
  Tel:507 094 450
  Łódź, Toruń:
  Piotr Wesołowski
  piotr.wesolowski@instytut-heweliusza.pl
  Tel:507 094 468
  Warszawa:
  Katarzyna B. Olszewska
  katarzyna.olszewska@instytut-heweliusza.pl
  Tel:603 404 665
  Katowice:
  Rafał Rogowicz
  rafal.rogowicz@instytut-heweliusza.pl
  Tel:605 656 948