MBA - studia dla członków samorządu terytorialnego | Instytut Heweliusza

MBA in Community Management
(MBA dla samorządu i JST)

Praca w samorządzie terytorialnym wymaga doświadczenia budowanego latami i ciągłego doskonalenia własnych umiejętności.

Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają wyjść naprzeciw tej potrzebie, jednak żadne nie traktuje w tak kompleksowy sposób problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym jak studia MBA dedykowane tej grupie zawodowej. Na ich program składa się ponad dwadzieścia wykładów, warsztatów i szkoleń dla samorządu terytorialnego niezbędnych do wykształcenia nowych umiejętności i nabycia uprawnień.

Dyplom studiów MBA dla samorządowców daje uprawnienia do składania kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych.

Organizatorzy:

InstytutHeweliusza                              

Patronat:

Dlaczego warto?

 • Studia podyplomowe MBA zostały stworzone specjalnie na potrzeby samorządu i jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym menadżerom dają wiedzę o najlepszych polskich i światowych praktykach w dziedzinie rozwijania miast i regionów.
 • Wykładowcami na studiach podyplomowych MBA in Community Management są naukowcy związani z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, a sam program jest stworzony wspólnie z jedną z najstarszych, najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w kraju.
 • Program MBA in Community Management powstał w konsultacji ze światem nauki i polskiego samorządu, jest nieustannie ulepszany i aktualizowany, tak, aby najlepiej odpowiadał potrzebom słuchaczy. Patronatem objął go Związek Miast Polskich.

Co zyskam dzięki MBA in Community Management?

 • Studia MBA in CM wybierają samorządowcy z wielu regionów Polski, co umożliwia wymianę doświadczeń i integrację środowiska samorządowego.
 • Dyplom studiów podyplomowych MBA in Community Management umożliwia proponowanie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
 • Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu marketingu, finansów i prawa oraz wysokiej klasy naukowcy. To daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat zarządzania w samorządzie i przegląd najlepszych rozwiązań.

Program studiów

 • Wprowadzenie do studiów MBA
 • Mierniki rozwoju miast i regionów. Benchmarking
 • Zmiany klimatyczne - perspektywa dla miast
 • Zarządzanie publiczne
 • Komunikacja społeczna w JST
 • Zarządzanie zmianami
 • Etyczne uwarunkowania pracy menedżera JST
 • Psychologia zarządcza
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta w samorządzie
 • Teoria i praktyka samorządu terytorialnego w Polsce
 • Finanse JST i inżynieria finansowa
 • Rola kultury w przestrzeni miejskiej
 • Przywództwo
 • Trendy rozwojowe miast. Miasta przyszłości
 • Programowanie i finansowanie polityk publicznych JST
 • Zarządzanie strategiczne poprzez projekty, które zmieniły miasto/region
 • Promocja miast i regionów
 • Nadzór właścicielski i analiza sprawozdań finansowych
 • Prawne uwarunkowania działalności JST
 • Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Moduł: Praktyczne aspekty funkcjonowania JST
 • Seminarium

Wykładowcy

Wśród wykładowców programu MBA dla samorządowców można znaleźć m.in. Ambasadora Tomasza Orłowskiego, twórcę strategii marketingowych wielu miast Mateusza Zmyślonego, specjalistę ds. wyzwań klimatycznych, Dyrektora Generalnego UN Global Compact w Polsce Kamila Wyszkowskiego, specjalistę w budowaniu strategii samorządowych prof. Andrzeja Sztando czy pełnomocnika zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych Marka Wójcika, prof. Jarosława Flisa, specjalistę w zakresie komunikacji i komentatora i dr Piotra Markiewicza specjalizującego się w zarządzaniu strategicznym i przywództwie.

Informacje praktyczne

Miasta:

 • Wrocław
 • Kraków
 • Łódź
 • Katowice

 

Dla kogo?

Dla liderów i osób zarządzających w samorządach i spółkach miejskich, dla urzędników, polityków i liderów opinii.

 

Jak wygląda rekrutacja i forma zaliczenia?

Nabór prowadzony jest dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

O przyjęcie na studia podyplomowe MBA in CM mogą ubiegać się osoby pracujące na rzecz samorządu terytorialnego i spółek komunalnych, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej publiczną obroną przed komisją oraz słuchaczami studiów MBA in CM.

Czas trwania
1 rok- 13 zjazdów weekendowych (sobota – niedziela)

 

Dyplom

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA in CM jest wydawany przez Instytut Heweliusza i Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – uczelnię z ponad 100-letnią tradycją. Zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym dyplom umożliwi absolwentom przedstawianie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

 

Źródła dofinansowania

Projekt został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Można otrzymać na niego dofinansowanie w: Powiatowych Urzędach Pracy, Podmiotowym Systemie Finansowania, Krajowym Funduszu Szkoleniowym, Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, u swojego pracodawcy (gmina, spółka) i w regionalnych instytucjach wdrażających.

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Wrocław:
Ilona Byra
ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 823
Łódź:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Katowice:
Paweł Piasecki
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 450
Kraków:
Sebastian Sasa
sebastian.sasa@instytut-heweliusza.pl
Tel. 691 979 889