MBA - studia dla członków samorządu terytorialnego | Instytut Heweliusza

MBA in Community Management
(MBA dla samorządu i JST)

Praca w samorządzie terytorialnym wymaga doświadczenia budowanego latami i ciągłego doskonalenia własnych umiejętności.

Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają wyjść naprzeciw tej potrzebie, jednak żadne nie traktuje w tak kompleksowy sposób problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym jak studia MBA dedykowane tej grupie zawodowej. Na ich program składa się ponad dwadzieścia wykładów, warsztatów i szkoleń dla samorządu terytorialnego niezbędnych do wykształcenia nowych umiejętności i nabycia uprawnień.

Dyplom studiów MBA dla samorządowców daje uprawnienia do składania kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych.
Organizatorzy:     Patronat:
InstytutHeweliusza

Organizatorzy:

InstytutHeweliusza                              

Patronat:

Wypełnij formularz i zapytaj o wolne miejsca

Zapisz się na MBA dla samorządu!

  Opiekunowie programu

  Wrocław:
  Ilona Byra / Wojciech Wróbel
  ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
  Tel. 507 094 823
  Kraków:
  Wojciech Pelowski
  wojciech@pelowski.pl
  Tel. 507 094 450
  Łódź:
  Piotr Wesołowski
  piotr.wesolowski@instytut-heweliusza.pl
  Tel. 507 094 468
  Katowice:
  Rafał Rogowicz
  rafal.rogowicz@instytut-heweliusza.pl
  Tel. 605 656 948

  Dlaczego warto?

  • Studia podyplomowe MBA zostały stworzone specjalnie na potrzeby samorządu i jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym menadżerom dają wiedzę o najlepszych polskich i światowych praktykach w dziedzinie rozwijania miast i regionów.
  • Wykładowcami na studiach podyplomowych MBA in Community Management są naukowcy związani z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, a sam program jest stworzony wspólnie z jedną z najstarszych, najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w kraju.
  • Program MBA in Community Management powstał w konsultacji ze światem nauki i polskiego samorządu, jest nieustannie ulepszany i aktualizowany, tak, aby najlepiej odpowiadał potrzebom słuchaczy. Patronatem objął go Związek Miast Polskich.

  Co zyskam dzięki MBA in Community Management?

  • Studia MBA in CM wybierają samorządowcy z wielu regionów Polski, co umożliwia wymianę doświadczeń i integrację środowiska samorządowego.
  • Dyplom studiów podyplomowych MBA in Community Management umożliwia proponowanie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
  • Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu marketingu, finansów i prawa oraz wysokiej klasy naukowcy. To daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat zarządzania w samorządzie i przegląd najlepszych rozwiązań.

  Program studiów

  • Wprowadzenie do studiów MBA
  • Mierniki rozwoju miast i regionów. Benchmarking
  • Zmiany klimatyczne - perspektywa dla miast
  • Zarządzanie publiczne
  • Komunikacja społeczna w JST
  • Zarządzanie zmianami
  • Etyczne uwarunkowania pracy menedżera JST
  • Psychologia zarządcza
  • Protokół dyplomatyczny i etykieta w samorządzie
  • Teoria i praktyka samorządu terytorialnego w Polsce
  • Finanse JST i inżynieria finansowa
  • Rola kultury w przestrzeni miejskiej
  • Przywództwo
  • Trendy rozwojowe miast. Miasta przyszłości
  • Programowanie i finansowanie polityk publicznych JST
  • Zarządzanie strategiczne poprzez projekty, które zmieniły miasto/region
  • Promocja miast i regionów
  • Nadzór właścicielski i analiza sprawozdań finansowych
  • Prawne uwarunkowania działalności JST
  • Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Moduł: Praktyczne aspekty funkcjonowania JST
  • Seminarium

  Wykładowcy

  Wśród wykładowców programu MBA dla samorządowców można znaleźć m.in. Ambasadora Tomasza Orłowskiego, twórcę strategii marketingowych wielu miast Mateusza Zmyślonego, specjalistę ds. wyzwań klimatycznych, Dyrektora Generalnego UN Global Compact w Polsce Kamila Wyszkowskiego, specjalistę w budowaniu strategii samorządowych prof. Andrzeja Sztando czy pełnomocnika zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych Marka Wójcika, prof. Jarosława Flisa, specjalistę w zakresie komunikacji i komentatora i dr Piotra Markiewicza specjalizującego się w zarządzaniu strategicznym i przywództwie.

  Informacje praktyczne

  Miasta:

  • Wrocław
  • Kraków
  • Łódź
  • Katowice

   

  Dla kogo?

  Dla liderów i osób zarządzających w samorządach i spółkach miejskich, dla urzędników, polityków i liderów opinii.

   

  Jak wygląda rekrutacja i forma zaliczenia?

  Nabór prowadzony jest dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

  O przyjęcie na studia podyplomowe MBA in CM mogą ubiegać się osoby pracujące na rzecz samorządu terytorialnego i spółek komunalnych, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej publiczną obroną przed komisją oraz słuchaczami studiów MBA in CM.

  Czas trwania
  1 rok- 13 zjazdów weekendowych (sobota – niedziela)

   

  Dyplom

  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA in CM jest wydawany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym dyplom umożliwi absolwentom przedstawianie swoich kandydatur do rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

   

  Źródła dofinansowania

  Projekt został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Można otrzymać na niego dofinansowanie w: Powiatowych Urzędach Pracy, Podmiotowym Systemie Finansowania, Krajowym Funduszu Szkoleniowym, Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, u swojego pracodawcy (gmina, spółka) i w regionalnych instytucjach wdrażających.

  Co dalej?

  Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

  Formularz kontaktowy

   Opiekunowie programu

   Wrocław:
   Ilona Byra/ Wojciech Wróbel
   ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
   Tel: 507 094 823
   Kraków:
   Wojciech Pelowski
   wojciech@pelowski.pl
   Tel:507 094 450
   Łódź:
   Piotr Wesołowski
   piotr.wesolowski@instytut-heweliusza.pl
   Tel:507 094 468
   Katowice:
   Rafał Rogowicz
   rafal.rogowicz@instytut-heweliusza.pl
   Tel:605 656 948