Marek Wójcik - Instytut Heweliusza

Marek Wójcik

Marek Wójcik

Pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich, samorządowiec, wykładowca akademicki, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i członek kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce. Z wykształcenia pedagog.

Karierę samorządową zaczynał jako sekretarz w urzędzie miejskim w Częstochowie, przedtem był nauczycielem w jednym z najbardziej prestiżowych liceów w mieście. Z Częstochowy przeniósł się na Sądecczyznę, gdzie został dyrektorem pilotażowego projektu samorządowego- Miejskiej Strefy Usług Publicznych.

Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Pracował jako ekspert w Związku Miast Polskich oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy samorządowej. Ministrowi zdrowia doradzał w zakresie restrukturyzacji szpitali, przy ministrze administracji i cyfryzacji był sekretarzem zespołu ds. decentralizacji.

Jest wykładowcą wielu polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Członek rad nadzorczych firm z branży energetycznej, paliwowej, transportowej oraz informatycznej. W 2014 roku został wiceministrem administracji i cyfryzacji odpowiedzialnym m.in. za kontakty z samorządami. Zrezygnował z tej funkcji w sierpniu 2015 roku. Jest pełnomocnikiem ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich.