Kadra dydaktyczna | Instytut Heweliusza

Kadra dydaktyczna

Rafał Rogowicz

Absolwent Akademii Profesjonalnego Coachingu. Za nim setki godzin spędzonych w sali szkoleniowej oraz gabinecie podczas sesji coachingowych i terapeutycznych.

Dowiedz się więcej

Dariusz Joński

Polski polityk i samorządowiec.

Dowiedz się więcej

Artur Jabłoński

Przedsiębiorca, konsultant i edukator. Założyciel i CEO firmy szkoleniowo-doradczej i agencji marketingowej digitalk. Wraz z zespołem pomaga firmom zwiekszyć sprzedaż i usprawnić działania marketingowe i sprzedażowe poprzez doradztwo, szkolenia lub prowadzenie kampanii. Pracował m.in. dla: Swiss, Ergo Hestia, Oferteo, Wydawnictwa Znak, Otomoto, Otodom, NEUCA, Sphinx, Tel Aviv Urban Food Województw Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego czy Instytutu Matki i Dziecka. 

Dowiedz się więcej

Joanna Nitka

Konsultantka językowa prostego języka wg standardu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dowiedz się więcej

Maciej Gnela

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w aspektach prawnych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego (umowy) oraz prawa działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Maciej Kraus

Wykłada ekonomię behawioralną na Stanford University oraz London Business School, a w Instytucie Heweliusza prowadzi zajęcia z zarządzania cenami.

Dowiedz się więcej

dr Piotr Sedlak

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (USWPS Warszawa). Ukończył również program Transforming HR with Data Science prowadzony przez Cambridge University.

Dowiedz się więcej

dr Grzegorz Karwatowicz

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i prawa Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

inż. Robert Gudowski

Ekonomista, analityk biznesu, skarbnik w JST, wykładowca zagadnień z zakresu finansów publicznych i analizy budżetu na Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Dowiedz się więcej

mgr Anna Zawadzka

Ekonomista, skarbnik w JST, absolwent MBA w administracji publicznej.

Dowiedz się więcej

dr Kacper Siwek

Skarbnik Miasta Świdnica, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sferze zarządzania finansami samorządowymi.

Dowiedz się więcej

Anna Jasinowska-Czarny

Właścicielka firmy UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, od 2008 r. zajmująca się projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, przede wszystkim Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Sławomir Prusakowski

Psycholog, trener, trener biznesu, nauczyciel akademicki, doradca.

Dowiedz się więcej

Krzysztof Łapiński

Polski polityk i samorządowiec. W latach 2015-2017 poseł na Sejm VIII kadencji, w latach 2017-2018 rzecznik prasowy prezydenta i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Dowiedz się więcej

Tomasz Trela

Ekonomista, samorządowiec. Od 2010 r. był radnym Rady Miejskiej w Łodzi, w latach 2014-2019 był zastępcą prezydenta Łodzi. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz przewodniczący Sojuszu w województwie łódzkim. Poseł na Sejm IX kadencji (od 2019 r.).

Dowiedz się więcej

Michał Zalewski

Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją. Właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia.

Dowiedz się więcej

Dr Edyta Bielińska-Dusza

Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej badania koncentrują się wokół strategii, technologii, Industry 4.0, innowacji, audytu wewnętrznego i zjawiska współpracy przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Michał Kamiński

Poseł, deputowany do Parlamentu Europejskiego, rzecznik prasowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator, wicemarszałek Senatu.

Dowiedz się więcej

Maciej Gałecki

Założyciel i CEO Bluerank, wiodącej agencji marketingu internetowego, która pracuje dla największych polskich i światowych marek. Prelegent, autor publikacji w obszarze online marketingu. Laureat i zdobywca wyróżnień w konkursach menedżerskich.

Dowiedz się więcej

Marcin Górski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2006 r.) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2020 r.) w UŁ. Adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ok. 170 publikacji naukowych, głównie z dziedziny prawa UE, prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka i prawa konstytucyjnego.

Dowiedz się więcej

Alicja Żak-Łykus

Psycholog, terapeuta pracujący w nurcie Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Dowiedz się więcej

Edi Pyrek

Przez 8 lat zajmował się polityką – szkolił i doradzał 3 premierom, marszałkowi sejmu, kilku ministrom oraz prof. Relidze w czasie jego kampanii prezydenckiej. Pracował w Afganistanie po 9.11 jako negocjator pokojowy. Szkolił opozycję białoruską oraz CEO największych firm w Polsce. Po 89 był doradcą ministra ochrony środowiska prof. Stefana Kozłowskiego w pierwszym rządzie solidarnościowym.

Dowiedz się więcej

Krzysztof Kwiatkowski

Prawnik, polityk i urzędnik państwowy. Senator VII i X kadencji (2007–2011, od 2019), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 prokurator generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Dowiedz się więcej

Wojciech Cwalina

Psycholog biznesu. Zajmuje się psychologią marketingu politycznego, psychologicznymi mechanizmami związanymi z oddziaływaniem mediów masowych na postawy i zachowania społeczeństwa oraz marketingiem środowiskowym.

Dowiedz się więcej

Dr inż Piotr Pietrakowski

Podpułkownik (rez.) Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dowiedz się więcej

Mirosław Oczkoś

Właściciel firmy doradczo- szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doradca i mentor wizerunkowy ludzi biznesu, polityki, show biznesu.

Dowiedz się więcej

Daria Domaradzka-Guzik

Praktyk. Zawodowo – Szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki i Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu.

Skutecznie szkoli zespoły sprzedażowe, liderów, pracowników administracji publicznej, polityków, parlamentarzystów, kadrę managerską niższego i wyższego szczebla.

Dowiedz się więcej

Marcin Kwintkiewicz

Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowo marketingu internetowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Dowiedz się więcej

Magdalena Cetera

Od 2003 roku mediator stały ds. karnych i cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy i Opolu. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z mediacji, wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej

Sylwester Cetera

Współzałożyciel i Wspólnik Zarządzający Kancelarii CWW. Radca prawny w 23 letnim doświadczeniem w zawodzie, bogatą praktyką procesową oraz menadżerską. Absolwent studiów MBA i MBA LEGAL.

Dowiedz się więcej

prof. dr hab. Dariusz Doliński

Jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji.

Dowiedz się więcej

Anna Dolot Ph.D.

Absolwentka, a obecnie pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, praktyk.

Dowiedz się więcej

Piotr Dubno

W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska w zarządach spółek (min. PLL LOT SA, PKO TFI SA), zarządzając obszarami finansów sprzedaży marketingu i informatyki.

Dowiedz się więcej

Tadeusz Dulian

Doradca firm rodzinnych CFBA (Certified Family Business Advisor), członek Family Firm Institute w Bostonie oraz zespołu EMEA Deloitte Family Business Network.

Dowiedz się więcej

Dariusz Duma

Dyrektor wykonawczy Family Business Network Poland. Filozof, przedsiębiorca, konsultant, trener i wykładowca z 20 letnim doświadczeniem w Polsce i za granicą.

Dowiedz się więcej

dr hab. Jarosław Flis

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi.

Dowiedz się więcej

dr Krzysztof Głuc

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK, członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK.

Dowiedz się więcej

dr hab. Tomasz Grzyb

Psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami.

Dowiedz się więcej

dr inż. Robert Kamiński

Wykładowca akademicki związany z Politechniką Wrocławską. Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego o dużym doświadczeniu we współpracy z przemysłem.

Dowiedz się więcej

Michał Kaźmierski

Doświadczony praktyk biznesu, od kilkunastu lat zrządzający zespołami i organizacjami. Trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa oraz członek kadry naukowo-dydaktycznej kierunku „Zarządzanie i przywództwo” Uniwersytetu SWPS.

Dowiedz się więcej

Jan Kolański

Założyciel i Prezes Zarządu Colian Sp. z o.o, wiodącego producenta słodyczy, przypraw i napojów. Najbardziej znane na polskim rynku marki to m.in. Grześki, Hellena czy Jeżyki.

Dowiedz się więcej

dr Michał Kudłacz

Ekonomista, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

Dowiedz się więcej

dr Jakub Kwaśny

Ekonomista, samorządowiec, autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki regionalnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i polityki spójności Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Michał Łuczak

Prezes zarządu Grupy Wróbel. Laureat nagród i wyróżnień branżowych, lider środowiska dealerów samochodowych a także prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Filip Mecner

Właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie, wykładowca akademicki i ekspert z zakresu kreowania wizerunku i PR.

Dowiedz się więcej

dr Inga Mizdrak

Adiunkt w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2004 roku związana z Instytutem Myśli Józefa Tischnera w Krakowie oraz członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Dowiedz się więcej

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne.

Dowiedz się więcej

Katarzyna Bernadetta Olszewska

Prawniczka, specjalistka od ochrony danych osobowych, pasjonatka gór i nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej, radna warszawskiej Pragi- Południe.

Dowiedz się więcej

Katarzyna Osadkowska

Prezes Zarządu Hotelu Jakubus, współwłaścicielka i Członek Zarządu Osadkowski Holding odpowiedzialna za obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz PR i wizerunek.

Dowiedz się więcej

Ambasador Tomasz Orłowski

Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniwersytetach Łódzkim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Poitiers.

Dowiedz się więcej

Andrzej Porawski

Od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku – sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dowiedz się więcej

Grzegorz Proksa

Partner zarządzający WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom przy projektach, które wymagają połączenia kompetencji w obszarze doradztwa prawnego i podatkowego. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Dowiedz się więcej

Jacek Ptaszek

Współwłaściciel i Członek Zarządu JMP Flowers będącej największym w Europie Środkowej i Wschodniej producentem i traderem kwiatów i roślin

Dowiedz się więcej

Adam Rozwadowski

Założyciel i akcjonariusz Centrum Medycznego ENEL-MED. Pełni funkcję Wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz członka Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia.

Dowiedz się więcej

dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest znanym w Polsce i za granicą specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym.

Dowiedz się więcej

Robert Uhl

Robert jest adwokatem i Local Partner w krakowskim biurze kancelarii Deloitte Legal. Zajmuje się sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa korporacyjnego i prawa upadłościowego, a także postępowaniami sądowymi.

Dowiedz się więcej

Tomasz Wołczek

Partner zarządzający WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy. Od blisko 20 lat zajmuje się doradztwem podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, od 2004 r. posiada zawodową licencję doradcy podatkowego.

Dowiedz się więcej

Marek Wójcik

Pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich, samorządowiec, wykładowca akademicki, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i członek kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce. Z wykształcenia pedagog.

Dowiedz się więcej

Wojciech Wróbel

Właściciel Grupy Wróbel, jednej z największych firm motoryzacyjnych w Polsce. Dealer marki Mercedes – Benz oraz Mazda.

Dowiedz się więcej

Kamil Wyszkowski

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz Przedstawiciel UNOPS w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji.

Dowiedz się więcej

Adam Zagała

Partner w firmie Value Finance świadczącej usługi “Dyrektora Finansowego na godziny”, która jak jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła świadczenie usług w modelu CFO-as-a-service dla sektora MSP.

Dowiedz się więcej

Mateusz Zmyślony

Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku, niezależnych firm zajmujących się reklamą. Pionier marketingu miejsc w Polsce, wykładowca i publicysta.

Dowiedz się więcej

Łukasz Goss

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował w lokalnym oddziale TVP w Łodzi. Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów w Urzędzie Miasta Łodzi.

Dowiedz się więcej

Tomasz Piotrowski

Manager w sektorze publicznym nadzorujący blisko 1000 pracowników, uczestniczący we wszystkich procesach strategicznych, odpowiedzialny za komunikację i budowanie marki Łodzi.

Dowiedz się więcej