dr Grzegorz Karwatowicz - Instytut Heweliusza

dr Grzegorz Karwatowicz

dr Grzegorz Karwatowicz

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i prawa Unii Europejskiej.

Jeden z najbardziej doświadczonych prawników w zakresie realizacji projektów unijnych. Doradzał przy realizacji kilkuset projektów unijnych (wartość największych z nich przekraczała 1,5 mld zł). Ma unikalne doświadczenie w obronie beneficjentów przez utratą środków unijnych (wartość najwyższej korekty finansowej, przed którą obronił beneficjenta, wynosiła prawie 60 mln zł). Autor około stu ekspertyz, które pozwoliły beneficjentom uniknąć nieprawidłowości w projektach.

Specjalizuje się również w zamówieniach publicznych, w tym m.in. kompleksowo wspiera zamawiających w pracach nad dokumentacją zamówienia, reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed KIO, opiniuje podstawy do aneksowania umów o zamówienie. Ekspert w zakresie udzielania zamówień w projektach UE (Pzp oraz zasada konkurencyjności). Obrońca obwinionych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przez kilkanaście lat współpracował z jedną z największych kancelarii prawnych w kraju, w której był kluczowym prawnikiem praktyk: „fundusze unijne i pomoc publiczna” oraz „zamówienia publiczne”.

Wykłada prawo zamówień publicznych w ramach studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej oraz prowadzi zajęcia z prawa zamówień publicznych oraz warsztaty z pisania pism procesowych dla studentów prawa WSB we Wrocławiu.

Jest autorem lub współautorem 11 książek oraz ponad 100 artykułów.

Przeprowadził ponad 200 szkoleń praktycznych.