Edukacja i programy szkoleniowe | Instytut Heweliusza

Programy edukacyjne

Praca na stanowiskach kierowniczych jest odpowiedzialna i wymagająca. Studia menadżerskie dają natomiast aktualną wiedzę na temat budowania zespołów i wizerunku firmy, zarządzania ludźmi czy rygorów prawnych i finansowych przedsiębiorstwa. Podyplomowe studia menadżerskie oraz specjalne programy dedykowane konkretnym grupom zawodowym pozwalają natomiast dostosować wiedzę akademicką i doświadczenia biznesowej praktyki do konkretnego obszaru, sektora, środowiska biznesowego czy nawet branży.

Studia menadżerskie i dedykowane programy szkoleniowe

Programy Instytutu Heweliusza to edukacja w gronie najlepszych specjalistów, w sposób nowoczesny, praktyczny i otwierający nowe perspektywy zawodowe.

 

MBA in Community Management (MBA dla samorządu i JST)

   
Dają dyplom MBA i sprzyjają profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, a absolwentom programu dają także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek samorządowych  bez konieczności odbywania dodatkowych kursów i zdawania egzaminu na członków rad nadzorczych.

Menadżerskie studia podyplomowe dedykowane pracownikom samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i jednostek samorządowych trwają rok, kończąc się publiczną prezentacją i obroną pracy dyplomowej w obecności komisji. Absolwenci programu uzyskują dyplom wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Patronat nad programem objął Związek Miast Polskich.

Akademia Firm Rodzinnych

           
Unikatowy program szkoleniowy dedykowany właścicielom, sukcesorom i kluczowym pracownikom firm rodzinnych. W jego skład wchodzi nie tylko jedenaście specjalistycznych, poszukiwanych na rynku szkoleń z zakresu prawa, zarządzania czy zasad sukcesji, ale także lekcje przedsiębiorczości prowadzone przez właścicieli największych firm rodzinnych oraz specjalnie przygotowany program mentoringowy z wybranymi liderami biznesu rodzinnego.

Program trwa 3,5 miesiąca, kończy się publiczną prezentacją wybranego problemu menadżerskiego. Uczestnicy Akademii otrzymują certyfikat wydany przez Uniwersytet SWPS i Instytut Heweliusza.

Patronat nad programem Akademii Firm Rodzinnych objęło stowarzyszenie Family Business Network Poland.

Doświadczenie

Akademię tworzymy z międzynarodowym stowarzyszeniem Family Business Network.

Wiedza

Praktyczna wiedza od właścicieli największych firm rodzinnych w kraju i wymiana doświadczeń z najbardziej znanymi liderami biznesu w Polsce.

Networking

Topowi przedsiębiorcy i sieć kontaktów biznesowych w profesjonalnym środowisku.

Kadra

Poznaj prowadzących

 • Rafał Rogowicz

  Absolwent Akademii Profesjonalnego Coachingu. Za nim setki godzin spędzonych w sali szkoleniowej oraz gabinecie podczas sesji coachingowych i terapeutycznych.

 • Dariusz Joński

  Polski polityk i samorządowiec.

 • Artur Jabłoński

  Przedsiębiorca, konsultant i edukator. Założyciel i CEO firmy szkoleniowo-doradczej i agencji marketingowej digitalk. Wraz z zespołem pomaga firmom zwiekszyć sprzedaż i usprawnić działania marketingowe i sprzedażowe poprzez doradztwo, szkolenia lub prowadzenie kampanii. Pracował m.in. dla: Swiss, Ergo Hestia, Oferteo, Wydawnictwa Znak, Otomoto, Otodom, NEUCA, Sphinx, Tel Aviv Urban Food Województw Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego czy Instytutu Matki i Dziecka. 

 • Joanna Nitka

  Konsultantka językowa prostego języka wg standardu Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Maciej Gnela

  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w aspektach prawnych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego (umowy) oraz prawa działalności gospodarczej.

 • Maciej Kraus

  Wykłada ekonomię behawioralną na Stanford University oraz London Business School, a w Instytucie Heweliusza prowadzi zajęcia z zarządzania cenami.

 • Paweł Tkaczyk

  Jak sam twierdzi – zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom – jako mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest.

 • dr Piotr Sedlak

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (USWPS Warszawa). Ukończył również program Transforming HR with Data Science prowadzony przez Cambridge University.

 • dr Grzegorz Karwatowicz

  Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i prawa Unii Europejskiej.

 • inż. Robert Gudowski

  Ekonomista, analityk biznesu, skarbnik w JST, wykładowca zagadnień z zakresu finansów publicznych i analizy budżetu na Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

 • mgr Anna Zawadzka

  Ekonomista, skarbnik w JST, absolwent MBA w administracji publicznej.

 • dr Kacper Siwek

  Skarbnik Miasta Świdnica, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sferze zarządzania finansami samorządowymi.

 • Anna Jasinowska-Czarny

  Właścicielka firmy UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, od 2008 r. zajmująca się projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, przede wszystkim Unii Europejskiej.

 • Sławomir Prusakowski

  Psycholog, trener, trener biznesu, nauczyciel akademicki, doradca.

 • Krzysztof Łapiński

  Polski polityk i samorządowiec. W latach 2015-2017 poseł na Sejm VIII kadencji, w latach 2017-2018 rzecznik prasowy prezydenta i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 • Tomasz Trela

  Ekonomista, samorządowiec. Od 2010 r. był radnym Rady Miejskiej w Łodzi, w latach 2014-2019 był zastępcą prezydenta Łodzi. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz przewodniczący Sojuszu w województwie łódzkim. Poseł na Sejm IX kadencji (od 2019 r.).

 • Michał Zalewski

  Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją. Właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia.

 • prof. dr hab. Dawid Sześciło

  Adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert organizacji międzynarodowych do spraw reform administracji publicznej, rządów prawa i instytucji kontroli w państwach ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej.

 • Dr Edyta Bielińska-Dusza

  Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej badania koncentrują się wokół strategii, technologii, Industry 4.0, innowacji, audytu wewnętrznego i zjawiska współpracy przedsiębiorstw.

 • Hanna Zdanowska

  Prezydent Łodzi od 2010 roku. W ostatnich wyborach samorządowych wybrana na 3. Kadencję z rekordowym poparciem 70 proc. Posłanka na Sejm VI kadencji. Od grudnia 2019 jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów oraz Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu z ramienia EKR, oraz Krajowym Ambasadorem ds. Porozumienia Burmistrzów.

 • Michał Kamiński

  Poseł, deputowany do Parlamentu Europejskiego, rzecznik prasowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator, wicemarszałek Senatu.

 • Maciej Gałecki

  Założyciel i CEO Bluerank, wiodącej agencji marketingu internetowego, która pracuje dla największych polskich i światowych marek. Prelegent, autor publikacji w obszarze online marketingu. Laureat i zdobywca wyróżnień w konkursach menedżerskich.

 • Marcin Górski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2006 r.) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2020 r.) w UŁ. Adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ok. 170 publikacji naukowych, głównie z dziedziny prawa UE, prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka i prawa konstytucyjnego.

 • Edi Pyrek

  Przez 8 lat zajmował się polityką – szkolił i doradzał 3 premierom, marszałkowi sejmu, kilku ministrom oraz prof. Relidze w czasie jego kampanii prezydenckiej. Pracował w Afganistanie po 9.11 jako negocjator pokojowy. Szkolił opozycję białoruską oraz CEO największych firm w Polsce. Po 89 był doradcą ministra ochrony środowiska prof. Stefana Kozłowskiego w pierwszym rządzie solidarnościowym.

 • Krzysztof Kwiatkowski

  Prawnik, polityk i urzędnik państwowy. Senator VII i X kadencji (2007–2011, od 2019), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 prokurator generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli.

 • Wojciech Cwalina

  Psycholog biznesu. Zajmuje się psychologią marketingu politycznego, psychologicznymi mechanizmami związanymi z oddziaływaniem mediów masowych na postawy i zachowania społeczeństwa oraz marketingiem środowiskowym.

 • Mirosław Oczkoś

  Właściciel firmy doradczo- szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny.

  Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Doradca i mentor wizerunkowy ludzi biznesu, polityki, show biznesu.

 • Daria Domaradzka-Guzik

  Praktyk. Zawodowo – Szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki i Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu.

  Skutecznie szkoli zespoły sprzedażowe, liderów, pracowników administracji publicznej, polityków, parlamentarzystów, kadrę managerską niższego i wyższego szczebla.

 • Marcin Kwintkiewicz

  Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowo marketingu internetowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

 • Magdalena Cetera

  Od 2003 roku mediator stały ds. karnych i cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy i Opolu. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z mediacji, wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 • Sylwester Cetera

  Współzałożyciel i Wspólnik Zarządzający Kancelarii CWW. Radca prawny w 23 letnim doświadczeniem w zawodzie, bogatą praktyką procesową oraz menadżerską. Absolwent studiów MBA i MBA LEGAL.

 • prof. dr hab. Dariusz Doliński

  Jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji.

 • Anna Dolot Ph.D.

  Absolwentka, a obecnie pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, praktyk.

 • Piotr Dubno

  W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska w zarządach spółek (min. PLL LOT SA, PKO TFI SA), zarządzając obszarami finansów sprzedaży marketingu i informatyki.

 • Tadeusz Dulian

  Doradca firm rodzinnych CFBA (Certified Family Business Advisor), członek Family Firm Institute w Bostonie oraz zespołu EMEA Deloitte Family Business Network.

 • Dariusz Duma

  Dyrektor wykonawczy Family Business Network Poland. Filozof, przedsiębiorca, konsultant, trener i wykładowca z 20 letnim doświadczeniem w Polsce i za granicą.

 • Piotr Dzik

  Prezes spółek VACO Retail i APRUM, a także współtwórca i Członek Zarządu Grupy VACO Holding zrzeszającej ponad 14 spółek z różnych gałęzi biznesu.

 • dr hab. Jarosław Flis

  Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi.

 • dr Krzysztof Głuc

  Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK, członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK.

 • dr hab. Tomasz Grzyb

  Psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami.

 • dr inż. Robert Kamiński

  Wykładowca akademicki związany z Politechniką Wrocławską. Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego o dużym doświadczeniu we współpracy z przemysłem.

 • Michał Kaźmierski

  Doświadczony praktyk biznesu, od kilkunastu lat zrządzający zespołami i organizacjami. Trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa oraz członek kadry naukowo-dydaktycznej kierunku „Zarządzanie i przywództwo” Uniwersytetu SWPS.

 • Rafał Kerger

  Redaktor naczelny PortalSamorzadowy.pl, w portalu od samego początku jego istnienia. Redaktor naczelny także innych znanych serwisów internetowych: WNP.PL, i PulsHR.pl, wieloletni dziennikarz i redaktor ekonomiczny.

 • Jan Kolański

  Założyciel i Prezes Zarządu Colian Sp. z o.o, wiodącego producenta słodyczy, przypraw i napojów. Najbardziej znane na polskim rynku marki to m.in. Grześki, Hellena czy Jeżyki.

 • dr Michał Kudłacz

  Ekonomista, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

 • Tomasz Kurzewski

  Przewodniczący Rady Nadzorczej ATM Grupa. Wraz z żoną, Dorotą Michalak-Kurzewską, większościowy właściciel ATM Grupy SA, producenta wielu znanych polskich seriali, teleturniejów czy reality show.

 • dr Jakub Kwaśny

  Ekonomista, samorządowiec, autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki regionalnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i polityki spójności Unii Europejskiej.

 • Piotr Langer

  Obecnie dyrektor HR Grupy Novartis w Polsce. Wcześniej pracował na rzecz UniCredit min. jako: Dyrektor HR dla Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Europę Środkowo-Wschodnią oraz Dyrektor ds. Employer Branding globalnie

 • Michał Łuczak

  Prezes zarządu Grupy Wróbel. Laureat nagród i wyróżnień branżowych, lider środowiska dealerów samochodowych a także prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

 • Filip Mecner

  Właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie, wykładowca akademicki i ekspert z zakresu kreowania wizerunku i PR.

 • dr Inga Mizdrak

  Adiunkt w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2004 roku związana z Instytutem Myśli Józefa Tischnera w Krakowie oraz członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

 • Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

  Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne.

 • Katarzyna Bernadetta Olszewska

  Prawniczka, specjalistka od ochrony danych osobowych, pasjonatka gór i nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej, radna warszawskiej Pragi- Południe.

 • Katarzyna Osadkowska

  Prezes Zarządu Hotelu Jakubus, współwłaścicielka i Członek Zarządu Osadkowski Holding odpowiedzialna za obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz PR i wizerunek.

 • Ambasador Tomasz Orłowski

  Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniwersytetach Łódzkim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Poitiers.

 • Andrzej Porawski

  Od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku – sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • Grzegorz Proksa

  Partner zarządzający WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom przy projektach, które wymagają połączenia kompetencji w obszarze doradztwa prawnego i podatkowego. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

 • Karol Prozner

  Mniejszościowy inwestor w Wielton S.A, współwłaściciel i współtwórca platformy marketplace dla rynku części motoryzacyjnych Woop Automotive sp. z o.o.

 • Jacek Ptaszek

  Współwłaściciel i Członek Zarządu JMP Flowers będącej największym w Europie Środkowej i Wschodniej producentem i traderem kwiatów i roślin

 • Adam Rozwadowski

  Założyciel i akcjonariusz Centrum Medycznego ENEL-MED. Pełni funkcję Wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz członka Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia.

 • Kacper Sosnowski

  Dyrektor Rozwoju Biznesu, Członek Zarządu KROSS S.A. Przyszły sukcesor firmy KROSS S.A. Współtwórca marki Le Grand.

 • dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW

  Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest znanym w Polsce i za granicą specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym.

 • Robert Uhl

  Robert jest adwokatem i Local Partner w krakowskim biurze kancelarii Deloitte Legal. Zajmuje się sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa korporacyjnego i prawa upadłościowego, a także postępowaniami sądowymi.

 • Tomasz Wołczek

  Partner zarządzający WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy. Od blisko 20 lat zajmuje się doradztwem podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, od 2004 r. posiada zawodową licencję doradcy podatkowego.

 • Marek Wójcik

  Pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich, samorządowiec, wykładowca akademicki, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i członek kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce. Z wykształcenia pedagog.

 • Wojciech Wróbel

  Właściciel Grupy Wróbel, jednej z największych firm motoryzacyjnych w Polsce. Dealer marki Mercedes – Benz oraz Mazda.

 • Kamil Wyszkowski

  Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz Przedstawiciel UNOPS w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji.

 • Adam Zagała

  Partner w firmie Value Finance świadczącej usługi “Dyrektora Finansowego na godziny”, która jak jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła świadczenie usług w modelu CFO-as-a-service dla sektora MSP.

 • Mateusz Zmyślony

  Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku, niezależnych firm zajmujących się reklamą. Pionier marketingu miejsc w Polsce, wykładowca i publicysta.

 • Dr Piotr Markiewicz

  Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista z zakresu zarządzania strategicznego, ekspert w wielu istotnych projektach dotyczących rozwoju Małopolski.

 • Zuzanna Gołębiewska

  Coach SoMe, prowadzi szkolenia dla podmiotów administracyjnych i biznesu z zakresu kontent marketingu, języka i narzędzi internetu.

 • Jarosław Chęciński

  Specjalizuje się w reklamie, mediach społecznościowych, analityce, projektowaniu stron WWW, SEO.

 • Łukasz Goss

  Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował w lokalnym oddziale TVP w Łodzi. Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów w Urzędzie Miasta Łodzi.

 • Tomasz Piotrowski

  Manager w sektorze publicznym nadzorujący blisko 1000 pracowników, uczestniczący we wszystkich procesach strategicznych, odpowiedzialny za komunikację i budowanie marki Łodzi.

Pytania i odpowiedzi

Kto wykłada na podyplomowych studiach menadżerskich, z kim będę studiował/a?

Na podyplomowych studiach menadżerskich stworzonych dla pracowników samorządowych wykładowcami są naukowcy z wielu ośrodków akademickich, prawnicy i ekonomiści specjalizujący się w tematyce samorządowej, osoby publiczne czy specjaliści od budowania marki osobistej. Wśród studentów można znaleźć prezydentów miast, doświadczonych specjalistów wąskich dziedzin związanych z samorządem lokalnym oraz menadżerów pracujących w jednostkach samorządowych Dolnego Śląska, Małopolski, Polski zachodniej i centralnej.

Więcej informacji na temat wykładowców podyplomowych studiów menadzerskich można znaleźć w zakładce Kadra

W jakich miastach mogę studiować?

Podyplomowe studia menadżerskie MBA dla samorządowców uruchomiliśmy we Wrocławiu, w Łodzi, w Krakowie, w Warszawie, Katowicach i w Toruniu. Wszędzie tam zajęcia są prowadzone przez tych samych wykładowców według tego samego programu. Akademia Firm Rodzinnych to zajęcia odbywające się we Wrocławiu. Więcej na ten temat w sekcji dotyczącej Akademii Firm Rodzinnych

Czy mogę zdobyć jakieś dofinansowanie?

Absolwenci podyplomowych studiów menadżerskich sięgali po dofinansowania oferowane przez właściwe dla ich miejsca zamieszkania Powiatowe Urzędy Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy czy własny zakład pracy. Podyplomowe studia menadżerskie MBA dla samorządowców zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Dofinansowania Akademii Firm Rodzinnych można szukać w lokalnych projektach i programach dedykowanych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Opinie
 • To studia dla ambitnych i chcących zmieniać rzeczywistość samorządowców. Pracowników
  urzędów, którym wciąż chce się zaskakiwać i robić coś ponad. A przy okazji poznać nowych
  ciekawych i niebanalnych ludzi

  Jakub Kwaśny
  Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 • Nasz program daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat samorządu oraz
  przegląd najlepszych europejskich rozwiązań dla polskich miast i gmin. Zajęcia prowadzą
  praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu finansów, prawa, marketingu i wysokiej
  klasy naukowcy z renomowanych ośrodków akademickich

  Ilona Byra
  Prezes Instytutu Heweliusza.
 • Spotkania z ludźmi z pierwszych stron gazet, politykami, fachowcami, dziennikarzami, ale
  nie tylko. To także świetna okazja do rozmowy z innymi samorządowcami i poznania ich
  punktu widzenia na zmiany zachodzące w Polsce

  Marcin Gołaszewski
  Przewodniczący rady miejskiej w Łodzi
 • Od lat uczę tego, jak skutecznie zarządzać mową ciała. I wiem, że warsztatowe podejście w
  tym obszarze sprawdzi się najlepiej. Na zajęciach pokażę Państwu jak opanować stres i jak
  radzić sobie z prawdziwą tremą. Co zrobić, aby komunikacja niewerbalna i mowa ciała
  skutecznie wspierały wystąpienia publiczne

  Daria Domaradzka-Guzik
  Wykładowca akademicki i trener komunikacji.
 • Miałem okazję pracować z trzema premierami, marszałkiem Sejmu i kilkunastoma
  ministrami. Za każdym razem w tym, co robiliśmy najważniejsze było nie tylko to „co”
  chcemy mówić, ale także było istotne „jak” chcemy to powiedzieć, a przede wszystkim:
  „dlaczego”. Na tych studiach dowiecie się: co, jak i dlaczego

  Edi Pyrek
  Ekspert od kreowania wizerunku.

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Kontakt

Instytut Heweliusza Sp. z o.o.
Rynek 5
50-106 Wrocław

biuro@instytut-heweliusza.pl