Edukacja i programy szkoleniowe | Instytut Heweliusza

Programy edukacyjne

Praca na stanowiskach kierowniczych jest odpowiedzialna i wymagająca. Studia menadżerskie dają natomiast aktualną wiedzę na temat budowania zespołów i wizerunku firmy,  zarządzania ludźmi czy  rygorów prawnych i finansowych przedsiębiorstwa. Podyplomowe studia menadżerskie oraz specjalne programy dedykowane konkretnym grupom zawodowym pozwalają natomiast dostosować wiedzę akademicką i doświadczenia biznesowej praktyki do konkretnego obszaru, sektora, środowiska biznesowego czy nawet branży.

 

Studia menadżerskie i dedykowane programy szkoleniowe

Programy Instytutu Heweliusza to edukacja w gronie najlepszych specjalistów, w sposób nowoczesny, praktyczny i otwierający nowe perspektywy zawodowe.

 

MBA in Community Management (MBA dla samorządu i JST)

 
Dają dyplom MBA i sprzyjają profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, a absolwentom programu dają także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek samorządowych  bez konieczności odbywania dodatkowych kursów i zdawania egzaminu na członków rad nadzorczych.

Menadżerskie studia podyplomowe dedykowane pracownikom samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i jednostek samorządowych trwają rok, kończąc się publiczną prezentacją i obroną pracy dyplomowej w obecności komisji. Absolwenci programu uzyskują dyplom wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Patronat nad programem objął Związek Miast Polskich.

Akademia Firm Rodzinnych

            
Unikatowy program szkoleniowy dedykowany właścicielom, sukcesorom i kluczowym pracownikom firm rodzinnych. W jego skład wchodzi nie tylko jedenaście specjalistycznych, poszukiwanych na rynku szkoleń z zakresu prawa, zarządzania czy zasad sukcesji, ale także lekcje przedsiębiorczości prowadzone przez właścicieli największych firm rodzinnych oraz specjalnie przygotowany program mentoringowy z wybranymi liderami biznesu rodzinnego.

Program trwa 3,5 miesiąca, kończy się publiczną prezentacją wybranego problemu menadżerskiego. Uczestnicy Akademii otrzymują certyfikat wydany przez Uniwersytet SWPS i Instytut Heweliusza.

Patronat nad programem Akademii Firm Rodzinnych objęło stowarzyszenie Family Business Network Poland.

Kontakt


Instytut Heweliusza Sp. z o.o.
Rynek 5
50-106 Wrocław

biuro@instytut-heweliusza.pl

Napisz do nas

FAQ

Kto wykłada na podyplomowych studiach menadżerskich, z kim będę studiował/a?

Na podyplomowych studiach menadżerskich stworzonych dla pracowników samorządowych wykładowcami są naukowcy z wielu ośrodków akademickich, prawnicy i ekonomiści specjalizujący się w tematyce samorządowej, osoby publiczne czy specjaliści od budowania marki osobistej. Wśród studentów można znaleźć prezydentów miast, doświadczonych specjalistów wąskich dziedzin związanych z samorządem lokalnym oraz menadżerów pracujących w jednostkach samorządowych Dolnego Śląska, Małopolski, Polski zachodniej i centralnej.

Więcej informacji na temat wykładowców podyplomowych studiów menadzerskich można znaleźć w zakładce Kadra

W jakich miastach mogę studiować?

Podyplomowe studia menadżerskie MBA dla samorządowców uruchomiliśmy we Wrocławiu, w Łodzi, w Krakowie, w Warszawie, Katowicach i w Toruniu. Wszędzie tam zajęcia są prowadzone przez tych samych wykładowców według tego samego programu. Akademia Firm Rodzinnych to zajęcia odbywające się we Wrocławiu. Więcej na ten temat w sekcji dotyczącej Akademii Firm Rodzinnych

Czy mogę zdobyć jakieś dofinansowanie?

Absolwenci podyplomowych studiów menadżerskich sięgali po dofinansowania oferowane przez właściwe dla ich miejsca zamieszkania Powiatowe Urzędy Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy czy własny zakład pracy. Podyplomowe studia menadżerskie MBA dla samorządowców zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Dofinansowania Akademii Firm Rodzinnych można szukać w lokalnych projektach i programach dedykowanych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.