Anna Jasinowska-Czarny - Instytut Heweliusza

Anna Jasinowska-Czarny

Anna Jasinowska-Czarny

Właścicielka firmy UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, od 2008 r. zajmująca się projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, przede wszystkim Unii Europejskiej.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Filologia Polska. Ukończyła z wyróżnieniem Program MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University School of Business. Menadżerka zasobów ludzkich, dziennikarka, specjalistka ds. public relations, zarządzania projektem, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej – w Urzędzie Gminy Wołów kierowała wydziałami odpowiedzialnymi za realizację zadań z obszarów kultury, sportu, edukacji, współpracy z zagranicą oraz integracji z Unią Europejską. Przez kilka lat była doradczynią Burmistrza Gminy Wołów oraz Burmistrza Gminy Prusice w zakresie projektów UE. Zawodowo współpracuje z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, opracowując projekty i nadzorując ich realizację. Jest także partnerem w kilku projektach społeczno-edukacyjnych dofinansowanych z UE. W projektach stawia na współpracę z ludźmi i kreatywne rozwiązywanie pojawiających się problemów, które zawsze traktuje jako nowe wyzwania.

Otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego za projekt „Edukacja szansą na lepsze jutro” w konkursie „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.