#Fundusze UE 2021-2027 w finansach JST

#Fundusze UE 2021-2027 w finansach JST

Praca w samorządzie terytorialnym wymaga doświadczenia i doskonalenia umiejętności, zwłaszcza przy pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy unijnych.

Zarządzanie finansami unijnymi to jeden z elementów polityki finansowej JST gwarantujący stabilizację budżetów lokalnych i możliwości pozyskania źródeł finansowania dla zadań i przedsięwzięć realizowanych w sektorze samorządowym. W tym zakresie najważniejszym zadaniem dla sektora publicznego jest przygotowanie do perspektywy unijnej 2021-2027.

Co gwarantujemy?

- Kompletną wiedzę na temat zasad i procedur rozliczania projektów finansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027 i praktyczne jej wykorzystanie.

- Podniesienie jakości wyzwań związanych z rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE oraz poznanie narzędzi, do radzenia sobie z nimi.

- Wymianę doświadczeń z innymi pracownikami samorządowymi, przy rozliczaniu projektów finansowanych z UE.

Organizator:

InstytutHeweliusza                              

 

Dlaczego warto?

 • Wykłady z przeglądem zasad i procedur rozliczania projektów finansowanych ze środków UE.
 • Praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE.
 • Studia przypadków, które pomogą uczestnikom zrozumieć, jakie problemy pojawiają się podczas rozliczania projektów finansowanych ze środków UE i jak je rozwiązywać.

Co zyskasz?

 • Poznasz wymagania dotyczące ewidencji księgowej beneficjenta realizującego zadania z udziałem środków europejskich.
 • Dowiesz się, w jaki sposób kwalifikować koszty i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.
 • Aktualną wiedzę na temat wieloletniej prognozy finansowej JST dla zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować projekt realizowany z udziałem środków unijnych do kontroli przeprowadzanej przez instytucję pośredniczącą.

Program kursu

 • Planowanie wieloletnie w JST w kontekście środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Klasyfikacja budżetowa zadań realizowanych z udziałem środków unijnych
 • Klasyfikacja budżetowa wydatków projektu
 • Zasady ujęcia w planie budżetu i WPF zadań realizowanych z udziałem środków unijnych
 • Planowanie wyłączeń ustawowych z długu, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych
 • Kontrola projektów realizowanych z udziałem środków UE
 • Zasada proporcjonalności i zasada trwałości projektów
 • Cross-financing i środki trwałe w projekcie w kontekście trwałości projektu
 • Umowa o dofinansowanie projektu oraz załączniki finansowe do umowy o dofinansowanie projektu
 • Korekty finansowe w projektach
 • Sposób dokumentowania wydatków w projekcie
 • Rodzaje wniosków o płatność
 • Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, w tym kwalifikowalność podatku VAT w projekcie
 • Ogólne wymagania dotyczące ewidencji księgowej beneficjenta realizującego zadania z udziałem środków unijnych

Wykładowcy

Gwarantujemy edukację w gronie najlepszych specjalistów, w sposób nowoczesny i praktyczny. Wśród wykładowców są m.in.: prawnicy, finansiści, czołowi skarbnicy, specjaliści zajmujący się doradztwem unijnym, zamówieniami publicznymi oraz osoby zajmujące się pozyskiwaniem i rozliczaniem projektów unijnych.

Informacje praktyczne

Forma zajęć

 • Online

 

Dla kogo?

Dla skarbników, pracowników referatów, wydziałów finansów/budżetu, a także osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i rozliczanie środków UE.

 

Jak wygląda rekrutacja?

Aktualna rekrutacja trwa do 11 września 2023 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Czas trwania
Cztery spotkania – raz w tygodniu po jednym spotkaniu (pięć godzin zegarowych zajęć, od godz. 9 do 14).

Harmonogram zajęć

14.09.2023 – godz. 9-14

21.09.2023 – godz. 9-14

28.09.2023 – godz. 9-14

05.10.2023 – godz. 9-14

 

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia kursu kompetencyjnego, wydawanego przez Instytut Heweliusza, jednostki oświatowej wyspecjalizowanej w inicjowaniu, tworzeniu i prowadzeniu unikatowych programów edukacyjnych.

 

Źródła dofinansowania

Projekt został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Można otrzymać na niego dofinansowanie w: Powiatowych Urzędach Pracy, Podmiotowym Systemie Finansowania, Krajowym Funduszu Szkoleniowym, Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, u swojego pracodawcy (gmina, spółka) i w regionalnych instytucjach wdrażających.

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Wrocław:
Ilona Byra
ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 823
Łódź:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Katowice:
Paweł Piasecki
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl
Tel. 692 899 336
Kraków:
Sebastian Sasa
sebastian.sasa@instytut-heweliusza.pl
Tel. 691 979 889