#Fundusze UE 2021-2027 w finansach JST

#Fundusze UE 2021-2027 w finansach JST

Praca w samorządzie terytorialnym wymaga doświadczenia i doskonalenia umiejętności, zwłaszcza przy pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy unijnych.

Zarządzanie finansami unijnymi to jeden z elementów polityki finansowej JST gwarantujący stabilizację budżetów lokalnych i możliwości pozyskania źródeł finansowania dla zadań i przedsięwzięć realizowanych w sektorze samorządowym. W tym zakresie najważniejszym zadaniem dla sektora publicznego jest przygotowanie do perspektywy unijnej 2021-2027.

Organizator:

InstytutHeweliusza                              

 

Wiedza

Kompletna wiedza na temat zasad i procedur rozliczania projektów finansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027 i praktyczne jej wykorzystanie.

Jakość

Podniesienie jakości wyzwań związanych z rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE oraz poznanie narzędzi, do radzenia sobie z nimi.

Doświadczenie

Wymiana doświadczeń z innymi pracownikami samorządowymi przy rozliczaniu projektów finansowanych z UE.

Kadra

Poznaj prowadzących

 • dr Grzegorz Karwatowicz

  Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i prawa Unii Europejskiej.

 • inż. Robert Gudowski

  Ekonomista, analityk biznesu, skarbnik w JST, wykładowca zagadnień z zakresu finansów publicznych i analizy budżetu na Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

 • mgr Anna Zawadzka

  Ekonomista, skarbnik w JST, absolwent MBA w administracji publicznej.

 • Anna Jasinowska-Czarny

  Właścicielka firmy UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, od 2008 r. zajmująca się projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, przede wszystkim Unii Europejskiej.

Dlaczego warto?

 • Wykłady z przeglądem zasad i procedur rozliczania projektów finansowanych ze środków UE.
 • Praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE.
 • Studia przypadków, które pomogą uczestnikom zrozumieć, jakie problemy pojawiają się podczas rozliczania projektów finansowanych ze środków UE i jak je rozwiązywać.

Co zyskasz?

 • Poznasz wymagania dotyczące ewidencji księgowej beneficjenta realizującego zadania z udziałem środków europejskich.
 • Dowiesz się, w jaki sposób kwalifikować koszty i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.
 • Aktualną wiedzę na temat wieloletniej prognozy finansowej JST dla zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować projekt realizowany z udziałem środków unijnych do kontroli przeprowadzanej przez instytucję pośredniczącą.

Program kursu

Planowanie wieloletnie w JST w kontekście środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa zadań realizowanych z udziałem środków unijnych

Klasyfikacja budżetowa wydatków projektu

Zasady ujęcia w planie budżetu i WPF zadań realizowanych z udziałem środków unijnych

Planowanie wyłączeń ustawowych z długu, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych

Kontrola projektów realizowanych z udziałem środków UE

Zasada proporcjonalności i zasada trwałości projektów

Cross-financing i środki trwałe w projekcie w kontekście trwałości projektu

Umowa o dofinansowanie projektu oraz załączniki finansowe do umowy o dofinansowanie projektu

Korekty finansowe w projektach

Sposób dokumentowania wydatków w projekcie

Rodzaje wniosków o płatność

Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, w tym kwalifikowalność podatku VAT w projekcie

Ogólne wymagania dotyczące ewidencji księgowej beneficjenta realizującego zadania z udziałem środków unijnych

Informacje praktyczne

Forma zajęć

 • Online

 

Dla kogo?

Dla skarbników, pracowników referatów, wydziałów finansów/budżetu, a także osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i rozliczanie środków UE.

 

Jak wygląda rekrutacja?

Aktualna rekrutacja trwa do 11 września 2023 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Czas trwania
Cztery spotkania – raz w tygodniu po jednym spotkaniu (pięć godzin zegarowych zajęć, od godz. 9 do 14).

Harmonogram zajęć

14.09.2023 – godz. 9-14

21.09.2023 – godz. 9-14

28.09.2023 – godz. 9-14

05.10.2023 – godz. 9-14

 

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia kursu kompetencyjnego, wydawanego przez Instytut Heweliusza, jednostki oświatowej wyspecjalizowanej w inicjowaniu, tworzeniu i prowadzeniu unikatowych programów edukacyjnych.

 

Źródła dofinansowania

Projekt został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Można otrzymać na niego dofinansowanie w: Powiatowych Urzędach Pracy, Podmiotowym Systemie Finansowania, Krajowym Funduszu Szkoleniowym, Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, u swojego pracodawcy (gmina, spółka) i w regionalnych instytucjach wdrażających.

Opinie o programie
 • Umiejętne korzystanie ze środków funduszowych oznacza niewątpliwie

  szansę na rozwój i poprawę jakości świadczonych przez samorządy usług

  Ilona Byra
  Prezes Instytutu Heweliusza.
 • Zasilenie budżetów środkami unijnymi to szansa na przyspieszenie rozwoju

  gospodarczego. Odpowiedni podział kompetencji, plan działania i zespół nastawiony

  na rozwój to gwarancja udanej realizacji projekt

  Anna Zawadzka
  Ekonomista, skarbnik w JST.
 • Polecam ten kurs wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć,

  w jaki sposób przygotować wniosek o dofinansowanie projektu

  oraz jak zaplanować wydatki tego projektu w budżecie

  jednostki samorządu terytorialnego

  Anna Jasinowska-Czarny
  Właścicielka biura UNIKA, zajmującego się doradztwem w zakresie dotacji i funduszy unijnych.

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Wrocław:
Ilona Byra
ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 823
Łódź:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Katowice:
Paweł Piasecki
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl
Tel. 692 899 336
Kraków:
Paweł Piasecki
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl
Tel. 692 899 336 979 889