Akademia Lidera Edukacji | Instytut Heweliusza

Akademia Lidera Edukacji

Rozwijanie kariery wymaga zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Jest to możliwe dzięki wymianie doświadczeń z innymi oraz kontaktom ze specjalistami w danej dziedzinie. Temu właśnie służy cykl kursów kompetencyjnych prowadzonych przez Instytut Heweliusza.

Kurs „Akademia Lidera Edukacji” pozwala dyrektorom i dyrektorkom szkół, nauczycielom i nauczycielkom nie tylko poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu szkoły, lecz także rozwinąć kompetencje, które ułatwią kierowanie własną karierą. Dzięki temu lepiej będą mogli wywiązywać się z obowiązków dyrektorskich i zarządzać szkołą tak, aby zapewnić uczniom i uczennicom optymalne warunki do uczenia się.

Szkoła dobrze funkcjonująca, wykorzystująca dostępne możliwości finansowania, to nie tylko wyremontowane budynki i odpowiednio wyposażone klasy. Budowanie właściwych relacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami i nauczycielkami oraz uczniami i uczennicami wpływa na sposób, w jaki przebiegają lekcje i na wyniki nauczania.

To chęć poprawienia jakości kształcenia powinna być czynnikiem decydującym o uczestnictwie w kursie, który prowadzą specjaliści z zakresu zarządzania, sprzedaży, marketingu, prawa i mediów.

Organizator:

InstytutHeweliusza                              

Kariera

Adresatami Akademii Lidera Edukacji są osoby zarządzające placówkami edukacyjnymi, a także nauczyciele zamierzający ubiegać się o stanowiska dyrektorskie.

Zarządzanie

Zapewniamy aktualną i niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania, która pomoże w wyborze modelu dostosowanego do potrzeb pracowników i możliwości placówki.

Wiedza

Gwarantujemy edukację w gronie najlepszych specjalistów, w  sposób nowoczesny i praktyczny. Wśród naszych wykładowców są specjaliści z zakresu finansów, księgowości, zarządzania, sprzedaży, marketingu, prawa i mediów.

Kadra

Poznaj prowadzących

 • Rafał Rogowicz

  Absolwent Akademii Profesjonalnego Coachingu. Za nim setki godzin spędzonych w sali szkoleniowej oraz gabinecie podczas sesji coachingowych i terapeutycznych.

 • Joanna Nitka

  Konsultantka językowa prostego języka wg standardu Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Maciej Gnela

  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w aspektach prawnych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego (umowy) oraz prawa działalności gospodarczej.

 • dr Kacper Siwek

  Skarbnik Miasta Świdnica, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sferze zarządzania finansami samorządowymi.

 • Sławomir Prusakowski

  Psycholog, trener, trener biznesu, nauczyciel akademicki, doradca.

 • Daria Domaradzka-Guzik

  Praktyk. Zawodowo – Szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki i Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu.

  Skutecznie szkoli zespoły sprzedażowe, liderów, pracowników administracji publicznej, polityków, parlamentarzystów, kadrę managerską niższego i wyższego szczebla.

 • Marcin Kwintkiewicz

  Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowo marketingu internetowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

 • Marek Wójcik

  Pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich, samorządowiec, wykładowca akademicki, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i członek kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce. Z wykształcenia pedagog.

Czego dowiesz się na kursie?

 • Jak prawo oświatowe określa zadania o charakterze dydaktycznym i administracyjnym w procesie zarządzania szkołą i wynikającą z ich realizacji odpowiedzialność dyrektora lub dyrektorki
 • Jak powinny funkcjonować finanse w szkole
 • Jak realizować zamówienia publiczne
 • Jak skutecznie zarządzać zespołem
 • Jak budować markę szkoły
 • Jak ułożyć współpracę z uczelniami wyższymi
 • Jak sektor IT może przyczynić się do promocji szkoły, zdobywania sponsorów i dodatkowych środków

Po kursie uczestnicy będą potrafili:

 • Dokonać oceny finansów w szkole (płynność) i opłacalności planowanych inwestycji
 • Analizować sprawozdania finansowe
 • Przygotować strategię zarządzania, uwzględniając specyfikę swojej placówki edukacyjnej i jej potrzeby
 • Krytycznie ustosunkować się do siebie, a następnie wybrać odpowiedni model zarządzania akceptowany przez pracowników i umożliwiający realizację zadań
 • Przeprowadzać we właściwy sposób rozmowy z pracownikami/pracownicami szkoły, rodzicami, władzami samorządowymi, uczniami i uczennicami

Program kursu

Prawo oświatowe i regulacje prawne dr Maciej Gnela

Finanse w szkole dr Kacper Siwek

Zarządzanie szkołą w procesie zmiany mgr Sławomir Prusakowski

Przywództwo - dyrektor jako lider szkoły dr Piotr Markiewicz

Szkoła jako marka – budowanie wizerunku szkoły mgr Marcin Kwintkiewicz

Komunikacja – prosty język, vademecum zarządzania konfliktem mgr Joanna Nitka

Wystąpienia publiczne mgr Daria Domaradzka-Guzik

Benchmarking w szkole mgr Marek Wójcik

Informacje praktyczne

Forma zajęć

 • Stacjonarne

Dla kogo?

Oferta kursu jest skierowana do osób, które już zarządzają placówkami edukacyjnymi i są zainteresowane zdobyciem wiedzy ułatwiającej im podejmowanie właściwych decyzji menedżerskich. W kursie mogą brać udział także nauczyciele i nauczycielki, którzy zechcą wykorzystać zdobyte umiejętności i wziąć udział w konkursach na stanowiska dyrektorskie.

Jak wygląda rekrutacja?

O przyjęciu do programu “Akademia Lidera Edukacji” decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia

Celem kursu jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy potrzebnej do właściwego zarządzania szkołą i rozwinięcie umiejętności pozwalających na pełnienie funkcji menedżerskich, związanych z planowaniem i organizowaniem sposobów wykorzystania posiadanych zasobów, kierowaniu i kontrolowaniu pracą ludzi.

Terminy zjazdów

Zapraszamy na osiem jednodniowych zjazdów (środa). Dokładne terminy zostaną podane po zawiązaniu grup. Start 18 października.

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia kursu kompetencyjnego, wydawanego przez Instytut Heweliusza, jednostki oświatowej wyspecjalizowanej w inicjowaniu, tworzeniu i prowadzeniu unikatowych programów edukacyjnych.

Opinie o programie
 • Nasza Akademia pozwala dyrektorom poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu szkoły, a także rozwinąć kompetencje, które ułatwią kierowanie własną karierą. Dzięki temu lepiej będą mogli wywiązywać się z obowiązków menadżerskich i zarządzać swoją placówka tak, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.

  Joanna Nitka
  Koordynatorka projektu
 • Szkoły nie kierują się zyskiem. Nie ma czegoś takiego jak opłacalność inwestycji w szkołach. Można natomiast mówić o efektywności wydatków publicznych na poziomie samorządu.

  Kacper Siwek
  Specjalista z zakresu finansów
 • Podczas zajęć przede wszystkim będę uczył, jak szkoły mogą skutecznie komunikować się w mediach społecznościowych.

  Marcin Kwintkiewicz
  Specjalista z zakresu budowania marki
 • Szkoła jest nie tylko budynkiem, w którym pracują nauczyciele, ale także ważnym elementem tkanki miejskiej, który może mieć znaczący wpływ na interakcje ze swoim otoczeniem.

  Sławomir Prusakowski
  Psycholog, trener biznesu

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Centrum/Północ:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Południe:
Joanna Nitka
joanna.nitka@instytut-heweliusza.pl
Tel. 607 443 997