Akademia Lidera Edukacji | Instytut Heweliusza

Akademia Lidera Edukacji

Rozwijanie kariery wymaga zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Jest to możliwe dzięki wymianie doświadczeń z innymi oraz kontaktom ze specjalistami w danej dziedzinie. Temu właśnie służy cykl kursów kompetencyjnych prowadzonych przez Instytut Heweliusza.

Kurs „Akademia Lidera Edukacji” pozwala dyrektorom i dyrektorkom szkół, nauczycielom i nauczycielkom nie tylko poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu szkoły, lecz także rozwinąć kompetencje, które ułatwią kierowanie własną karierą. Dzięki temu lepiej będą mogli wywiązywać się z obowiązków dyrektorskich i zarządzać szkołą tak, aby zapewnić uczniom i uczennicom optymalne warunki do uczenia się.

Szkoła dobrze funkcjonująca, wykorzystująca dostępne możliwości finansowania, to nie tylko wyremontowane budynki i odpowiednio wyposażone klasy. Budowanie właściwych relacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami i nauczycielkami oraz uczniami i uczennicami wpływa na sposób, w jaki przebiegają lekcje i na wyniki nauczania.

To chęć poprawienia jakości kształcenia powinna być czynnikiem decydującym o uczestnictwie w kursie, który prowadzą specjaliści z zakresu zarządzania, sprzedaży, marketingu, prawa i mediów.

Organizator:

InstytutHeweliusza                              

Czego dowiesz się na kursie?

 • Jak prawo oświatowe określa zadania o charakterze dydaktycznym i administracyjnym w procesie zarządzania szkołą i wynikającą z ich realizacji odpowiedzialność dyrektora lub dyrektorki
 • Jak powinny funkcjonować finanse w szkole
 • Jak realizować zamówienia publiczne
 • Jak skutecznie zarządzać zespołem
 • Jak budować markę szkoły
 • Jak ułożyć współpracę z uczelniami wyższymi
 • Jak sektor IT może przyczynić się do promocji szkoły, zdobywania sponsorów i dodatkowych środków

Po kursie uczestnicy będą potrafili:

 • Dokonać oceny finansów w szkole (płynność) i opłacalności planowanych inwestycji
 • Analizować sprawozdania finansowe
 • Przygotować strategię zarządzania, uwzględniając specyfikę swojej placówki edukacyjnej i jej potrzeby
 • Krytycznie ustosunkować się do siebie, a następnie wybrać odpowiedni model zarządzania akceptowany przez pracowników i umożliwiający realizację zadań
 • Przeprowadzać we właściwy sposób rozmowy z pracownikami/pracownicami szkoły, rodzicami, władzami samorządowymi, uczniami i uczennicami

Program kursu

 • Prawo oświatowe i regulacje prawne
 • Finanse w szkole
 • Zarządzanie szkołą w procesie zmiany
 • Przywództwo - dyrektor jako lider szkoły
 • Szkoła jako marka – budowanie wizerunku szkoły
 • Komunikacja – prosty język, vademecum zarządzania konfliktem
 • Wystąpienia publiczne
 • Benchmarking w szkole

Wykładowcy

Gwarantujemy edukację w gronie najlepszych specjalistów, w sposób nowoczesny i praktyczny. Wśród wykładowców są specjaliści z zakresu finansów, księgowości, zarządzania, sprzedaży i marketingu, prawa, mediów: Maciej Gnela, Marcin Kwintkiewicz, Piotr Markiewicz, Sławomir Prusakowski, Joanna Nitka, Kacper Siwek i Marek Wójcik.

Informacje praktyczne

Forma zajęć

 • Stacjonarne

Dla kogo?

Oferta kursu jest skierowana do osób, które już zarządzają placówkami edukacyjnymi i są zainteresowane zdobyciem wiedzy ułatwiającej im podejmowanie właściwych decyzji menedżerskich. W kursie mogą brać udział także nauczyciele i nauczycielki, którzy zechcą wykorzystać zdobyte umiejętności i wziąć udział w konkursach na stanowiska dyrektorskie.

Jak wygląda rekrutacja?

O przyjęciu do programu “Akademia Lidera Edukacji” decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia

Celem kursu jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy potrzebnej do właściwego zarządzania szkołą i rozwinięcie umiejętności pozwalających na pełnienie funkcji menedżerskich, związanych z planowaniem i organizowaniem sposobów wykorzystania posiadanych zasobów, kierowaniu i kontrolowaniu pracą ludzi.

Terminy zjazdów

Zapraszamy na osiem jednodniowych zjazdów (środa). Dokładne terminy zostaną podane po zawiązaniu grup. Start 18 października.

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia kursu kompetencyjnego, wydawanego przez Instytut Heweliusza, jednostki oświatowej wyspecjalizowanej w inicjowaniu, tworzeniu i prowadzeniu unikatowych programów edukacyjnych.

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Centrum/Północ:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Południe:
Joanna Nitka
joanna.nitka@instytut-heweliusza.pl
Tel. 607 443 997