Maciej Gnela - Instytut Heweliusza

Maciej Gnela

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w aspektach prawnych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego (umowy) oraz prawa działalności gospodarczej.

W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej zatytułowanej „Negocjacyjno – przetargowe tryby udzielania zamówień publicznych”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach własnej działalności gospodarczej (2001-2005; oraz od 2020), Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Akademii Górniczo–Hutniczej, Tauron – Polska Energia S.A. oraz jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2010 r.), gdzie zdobył ogromną wiedzę w zakresie zamówień publicznych w ujęciu prawnoteoretycznym oraz praktycznym.