Magdalena Cetera - Instytut Heweliusza

Magdalena Cetera

Magdalena Cetera

Od 2003 roku mediator stały ds. karnych i cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy i Opolu. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z mediacji, wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od 15 lat prowadzi Kancelarię Mediacyjną specjalizującą się w mediacjach sądowych i pozasądowych głównie w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i prawa pracy. Prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty z mediacji i umiejętności miękkich. Współautorka i wykładowca Studium Podyplomowego Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu