prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest znanym w Polsce i za granicą specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym.

Opracował około 80 strategii rozwoju gmin, powiatów i województw, a wszystkie z nich zostały oficjalnie przyjęte i wdrożone do realizacji przez władze samorządowe. Doradza władzom samorządowym, szkoli je i wspiera we wdrażaniu takich strategii oraz w rozwiązywaniu najtrudniejszych, strategicznych problemów. Jest także też naukowcem, doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzącym międzynarodowe badania w zakresie samorządowego zarządzania strategicznego.

Opublikował 90 artykułów naukowych i kilka książek prezentujących wyniki tych badań, a dziesiątki innych recenzował dla znanych wydawnictw międzynarodowych. Jako profesor goszczący i wizytujący wykładał zarządzanie strategiczne rozwojem gmin na kilkudziesięciu uniwersytetach w 14 krajach, na 4 kontynentach. Wśród nich są prestiżowe Uniwersytet Boloński (Włochy), Wits School of Governance (RPA), UNICAMP (Brazylia) i Jember University (Indonezja). Od 2019 r. jest także ekspertem monitorującym Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, powołanej przez Komisję Europejską do zarządzania programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 – największym w Unii Europejskiej. Promuje publiczne zarządzanie strategiczne występując na kongresach, konferencjach, w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

Przez 8 lat był także wiceprzewodniczącym i radnym rady powiatu jeleniogórskiego. Jako członek rad nadzorczych kontroluje działalność spółek samorządowych świadczących usługi infrastrukturalne. Za te i pokrewne działania otrzymał ponad 200 listów referencyjnych i dziesiątki nagród.