dr Piotr Sedlak - Instytut Heweliusza

dr Piotr Sedlak

dr Piotr Sedlak

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (USWPS Warszawa). Ukończył również program Transforming HR with Data Science prowadzony przez Cambridge University.

Od 16 lat związany z firmą Sedlak & Sedlak, gdzie pracuje jako kierownik projektów i partner zarządzający. Zajmuje się głównie analityką obszaru HR, badaniem opinii i satysfakcji pracowników oraz projektowaniem zmian w podejściu do zarządzania ludźmi. Równocześnie od 14 lat pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie prowadzi badania dot. problemów organizacji pracy oraz motywacji. Wykładowca wielu programów MBA i studiów podyplomowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym w czołowych czasopismach. Certyfikowany Project Manager (IPMA, IPMA R&D, PRINCE2, Agile PM, Change Management). Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz World at Work. Znajomość wielu koncepcji i metodyk zarządzania (m.in. Lean Management, zarządzanie projektami czy łańcuchem dostaw) sprawia, iż potrafi spojrzeć na organizację i jej problemy w sposób systemowy.