Monika Haczkowska - Instytut Heweliusza

Monika Haczkowska

Monika Haczkowska

Doktor nauk prawnych, adwokatka, mediatorka

Adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej w Katedrze Polityki Regionalnej i Rynku Pracy Adwokatka w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Mediatorka Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i członkini Rady Konsultacyjnej CM przy NRA.

Mediatorka wpisana na listę mediatorów stałych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych). Założycielka i Prezeska Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Koordynatorka ds. mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Członkini Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych „Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości” przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, w ramach którego przygotowuje opinie prawne do projektów ustaw
Ekspertka w Kancelarii Prezydenta RP w ramach II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei (2013-2014).

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Autorka ponad 70 publikacji naukowych: 5 monografii (2 autorskie, komentarz do ustawy, część w komentarza do Konstytucji RP oraz część monografii wieloautorskiej), podręcznika akademickiego oraz redaktor naukowy Komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. LexisNexis 2014).

Autorka – Modelu harmonijnej współpracy między Trybunałem Konstytucyjnymi i sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza konstytucyjnoprawna, Wyd. Difin, Warszawa 2023 oraz współautorka – Leksykonu mediacji, Wyd. Difin, Warszawa 2023.

Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa konstytucyjnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, a także zagadnień dotyczących ADR, w szczególności mediacji.

Prowadzi dydaktykę z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego, handlowego oraz ADR. Wykładowczyni studiów podyplomowych „Rozwiązywanie konfliktów” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu oraz Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu.

Wielokrotna referentka podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Wykładała na uniwersytetach we Włoszech i Hiszpanii.