dr Jakub Kwaśny - Instytut Heweliusza

dr Jakub Kwaśny

dr Jakub Kwaśny

Ekonomista, samorządowiec, autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki regionalnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i polityki spójności Unii Europejskiej.

Doktor nauk ekonomicznych, stopień nadany przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2009 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, początkowo na stanowisku asystent, obecnie adiunkt.
Autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych, polityki regionalnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego
i polityki spójności Unii Europejskiej.
Członek zarządu o. Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek
międzynarodowych towarzystw naukowych: Economic Society of Thessaloniki oraz PGV. Gościnny
wykładowca Uniwersytetów Trzeciego Wieku m.in. w Tarnowie, Tarnobrzegu, Krakowie.
Certyfikowany tutor akademicki I i II stopnia, inicjator i współtwórca pierwszej w Polsce
zinstytucjonalizowanej formy kształcenia indywidualnego z wykorzystaniem metody tutoringu
akademickiego wdrożonej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w 2013 r. pod
nazwą WISE – Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna. Uczestnik i koordynator uczelniany
projektu Mistrzowie Dydaktyki realizowanego z programu POWER przez MNiSW.
Dyrektor ds. rozwoju studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Aktywny samorządowiec, od 2006 roku radny Rady Miejskiej w Tarnowie, a od 2018 r. jej
przewodniczący. Członek polskiej delegacji do Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W latach 2012-
2016 przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków S.A.