Maciej Kraus - Instytut Heweliusza

Maciej Kraus

Maciej Kraus

Wykłada ekonomię behawioralną na Stanford University oraz London Business School, a w Instytucie Heweliusza prowadzi zajęcia z zarządzania cenami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania cenami na rynkach B2B i B2C na całym świecie. Doradzał zarówno globalnym koncernom (m. in. Siemens, Daimler, Johnson&Johnson, Cemex), jak i MŚP. Jest współzałożycielem wielu start-upów, partnerem w funduszu VC Movens Capital, mówcą TED i autorem książek.