Dr Edyta Bielińska-Dusza - Instytut Heweliusza

Dr Edyta Bielińska-Dusza

Dr Edyta Bielińska-Dusza

Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej badania koncentrują się wokół strategii, technologii, Industry 4.0, innowacji, audytu wewnętrznego i zjawiska współpracy przedsiębiorstw.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (mgr, specjalność: Przedsiębiorczość i Innowacje), Studium Fotografii przy Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz École Polytechnique Fédérale de Lausanne w Szwajcarii (Certificate of Advanced Studies, Management of Biotech, Medtech & Pharma Ventures). W 2009 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu (rozprawa pt. „System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa”).

Była współorganizatorem oraz uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, ekspertem w wielu projektach („Rewolucja 4.0. Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, „Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju”, „Pierwszy biznes – wsparcie na start”, „Instrument szybkiego reagowania”, „Transfer wiedzy i innowacji”), uczestnikiem wizyt studyjnych i warsztatów naukowych (Dolina Krzemowa, Kalifornia, USA, Uniwersytet Stanforda; Uniwersytet Berkeley). Posiada także liczne certyfikaty (Certificate of Training. Technology Transfer&Innvation Management Workshop. Isis Inovation Ltd Oxford; Certyficate of Completion of SBI Training Program „Technology Planning Tools and Methods” Strategic Business Insights, Stanford; Ceryfikat PRINCE 1 Foundation; Certyfikat PRINCE 2 Practioner).

W 2019 r. była uczestnikiem the framework of Erasmus+ programme at ISCTE-IUL, Lisboa, Lecture titled Technology management – strategic aspect.

Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.