Piotr Dubno - Instytut Heweliusza

Piotr Dubno

Piotr Dubno

W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska w zarządach spółek (min. PLL LOT SA, PKO TFI SA), zarządzając obszarami finansów sprzedaży marketingu i informatyki.

Zasiadał w radach nadzorczych zarówno spółek publicznych notowanych na GPW (min. w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, PGF SA, Bakalland SA) jak i podmiotów prywatnych. Jest członkiem kapituły konkursu Best Anual Report oceniającego coroczne sprawozdania finansowe czołowych spółek notowanych na GPW, zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Jest Prezesem Zarządu EXCELSIOR CAPITAL, spółce specjalizującej się w modelowaniu finansowym i scenariuszowej analizie ryzyka inwestycyjnego.

Absolwent SGH w Warszawie. Posiada certyfikat CHARTERED Financial Analyst, tytuł MBA University of Minnesota i licencję maklera papierów wartościowych.

Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu finansów (min. podyplomowy program „Investment Decisions and Behavioral Finance) na Uniwersytecie Harvarda.