Alicja Żak-Łykus - Instytut Heweliusza

Alicja Żak-Łykus

Alicja Żak-Łykus

Psycholog, terapeuta pracujący w nurcie Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Ukończyła Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach- poziom zaawansowany (IntegriTSR oraz CTSR).Przedsiębiorca odpowiedzialny za kompleksowe budowanie projektów rozwojowych, coachingowych ,szkoleniowych dla Klientów .Współpracuje z firmami w zakresie diagnozy potrzeb, projektuje i wdraża dedykowane programy. W procesie diagnozy wystandaryzowane narzędzia psychologiczne uzupełnia nowymi technologiami. Certyfikowany Międzynarodowy Trener Stressonika International Association of CleverPoint Trainers. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów CleverPoint. Certyfikowany trener z zakresu wykorzystania Urządzenia Thermoscaner BC i programu Neurolider. Certyfikowany Starszy Trener (Senior Trainer) na poziomie 5EQF European Qualification Framework.