Dr Piotr Markiewicz - Instytut Heweliusza

Dr Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz

Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista z zakresu zarządzania strategicznego, ekspert w wielu istotnych projektach dotyczących rozwoju Małopolski.

Starszy wykładowca w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2010-2012 ekspert Krakowskiego Parku Technologicznego zaangażowany w projekt: Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020. Wykorzystanie analizy SWOT do identyfikacji 10 kluczowych technologii.
Ekspert i współautor raportu: Technika Roadmap jako narzędzie wdrażania strategii rozwoju wybranych technologii. Od stycznia 2013 do marca 2014 koordynator projektu: Broker innowacji jako narzędzie rozwoju nowoczesnej ekonomii w Małopolsce.
Autor publikacji w języku polskim i angielskim obejmujących problematykę metod formułowania i wdrażania strategii, zasobów niematerialnych oraz organizacji non-profit. Uczestnik konfernecji naukowych i projektów badawczych w dziedzinie zarządzania strategicznego.