Marcin Górski - Instytut Heweliusza

Marcin Górski

Marcin Górski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2006 r.) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2020 r.) w UŁ. Adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ok. 170 publikacji naukowych, głównie z dziedziny prawa UE, prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka i prawa konstytucyjnego.

Po uzyskaniu doktoratu przedstawił referaty na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i za granicą. Zrealizował jako wykonawca kilka projektów finansowanych z grantów zewnętrznych, w tym jeden projekt międzynarodowy (dotyczący dialogu sędziowskiego).

Od 2006 r. wykonywał zawód adwokata, a od 2012 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Członek Komisji Praw Człowieka KRRP od 2014 r. Od 2012 r. dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. W swojej praktyce reprezentował klientów w sprawach dotyczących udzielania ochrony międzynarodowej i dotyczących wjazdu i pobytu na terytorium RP (w tym pro bono w ramach programów spraw precedensowych realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka). Uczestniczył m.in. w realizacji programów TRAUMA (dot. małoletnich imigrantów bez opieki) i TRALIM (dot. udzielania ochrony międzynarodowej) prowadzonych przez European Lawyers Foundation i finansowanych przez Unię Europejską.