prof. dr hab. Dawid Sześciło - Instytut Heweliusza

prof. dr hab. Dawid Sześciło

prof. dr hab. Dawid Sześciło

Adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert organizacji międzynarodowych do spraw reform administracji publicznej, rządów prawa i instytucji kontroli w państwach ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej.

W 2009 r. otrzymał tytuł magistra Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2012 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne?” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

Członek kolegium ekspertów Instytutu Strategie 2050.

Autor ponad 200 publikacji naukowych.