Wojciech Cwalina - Instytut Heweliusza

Wojciech Cwalina

Wojciech Cwalina

Psycholog biznesu. Zajmuje się psychologią marketingu politycznego, psychologicznymi mechanizmami związanymi z oddziaływaniem mediów masowych na postawy i zachowania społeczeństwa oraz marketingiem środowiskowym. Interesuje się psychologią społeczną, zwłaszcza tym, w jaki sposób spostrzegamy i oceniamy innych ludzi oraz tym, w jaki sposób można na nich wpływać i bronić się przed perswazją czy manipulacją.

Jest współautorem książek „Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna” (2005), „A cross-cultural theory of voter behavior” (2008) i „Political marketing: Theoretical and strategic foundations” (2011) a także „Wieloznaczność w przekazach politycznych” (2015)