Szkolenie z wystąpień publicznych - Instytut Heweliusza

Szkolenie z wystąpień publicznych

Mając na uwadze, że wizerunek każdej osoby publicznej jest istotnym elementem budowania autorytetu i prestiżu (w kontakcie z mediami, wyborcami, pracownikami i innymi osobami  z otoczenia), poniżej przedstawiamy ramowy program szkolenia „Wystąpienia publiczne”.

Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości roli komunikacji niewerbalnej oraz poznanie technik, jak skutecznie zarządzać swoją mową ciała podczas wystąpienia.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z zasadą ‘KPR RULE’ (Know-Practice-Rate) i ma charakter  wyłącznie praktyczny. Powyższe jest zasadne z uwagi na udział kamery, mikrofonu i oświetlenia – celem zwiększenia walorów edukacyjnych i skutecznej informacji zwrotnej  pod kątem ewaluacji.

W trakcie warsztatu akcent położony będzie na:

– efektywne techniki budowania pierwszego trwałego wrażenia

– zarządzanie komunikacją niewerbalną podczas wystąpień

– siłę, natężenie i tembr głosu – jako narzędzi w profesjonalnym wystąpieniu techniki redukcji tremy i stresu

– pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji

– techniki perswazji i retoryki

Co zyskuje uczestnik warsztatu?

– pozyskanie umiejętności kreowania profesjonalnego i trwałego pierwszego wrażenia zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania dystansem i gestów budujących  autorytet

– zwiększenie świadomości swojej mowy ciała i znaczenia komunikacji niewerbalnej.  poznanie swoich słabych i mocnych stron (SWOT Communication Analysis)

– zwiększenie pewności siebie poprzez znajomość technik pokonywania barier (stres, trema)

Szkolenie odbędzie się 3-4 marca w Katowicach. Poprowadzi je Daria Domaradzka-Guzik. Praktyk. Zawodowo – szkoleniowiec, trener, wykładowca akademicki i partner zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu.

Masz pytania? Zadzwoń! Tel. 605 656 948

Zapisz się: biuro@instytut-heweliusza.pl, rafal.rogowicz@instytut-heweliusza.pl