Zygmunt Frankiewicz w Radzie Studiów MBA in Community Management - Instytut Heweliusza

Zygmunt Frankiewicz w Radzie Studiów MBA in Community Management

Do grona członków Rady Studiów MBA in Community Management, które tworzymy razem z Krakowską Szkołą Biznesu i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, dołączył Zygmunt Frankiewicz – Prezes Związku Miast Polskich i Senator RP.


Zygmunt Frankiewicz jest doktorem habilitowanym w zakresie nauk technicznych i profesorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1990-2002 zasiadał w Gliwickiej Radzie Miasta. W latach 1993-2019 był Prezydentem Miasta Gliwice. W 2015 r. został Prezesem Związku Miast Polskich. W Senacie X kadencji jest przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Rada Studiów MBA in Community Management to organ opiniodawczo-doradczy, który zrzesza przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz polityki. Nowy skład Rady na rok akademicki 2021/2022 został powołany 2 listopada br. przez Dyrektora KSB UEK, dr. Jakuba Kwaśnego.

Sylwetki wszystkich członków Rady znajdziecie tutaj, natomiast więcej o kierunku MBA in CM przeczytacie tu.