Instytut Heweliusza na Światowym Forum Miejskim - Instytut Heweliusza

Instytut Heweliusza na Światowym Forum Miejskim

26-30 czerwca w Katowicach odbyło się Światowe Forum Miejskie. To największe i najważniejsze forum na świecie poświęcone rozwojowi miast. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Heweliusza.

Światowe Forum Miast odbywa się co dwa lata. W tym roku gościło ponad 20 tys. uczestników z blisko 170 krajów z świata, którzy reprezentowali rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

Przez pięć dni w panelach uczestniczyło ok. 700 prelegentów. Odbyło się ponad 500 rozmaitych wydarzeń, w tym m.in.: dialogi, sesje specjalne, warsztaty i okrągłe stoły. Był też czas na nieformalne rozmowy w kuluarach. Wydarzenie skupiało się na siedmiu głównych tematach: miasta sprawiedliwe, zielona przyszłość miast, innowacje i technologie, budowanie odporności miast, planowanie i zarządzanie miejskie, przyszłość gospodarki i finansów miejskich oraz reagowanie na kryzysy i odbudowa miast.

W pięciodniowym wydarzeniu wzięli udział pracownicy Instytutu Heweliusza, którzy zaprezentowali swoją ofertę studiów MBA in Community Management dla samorządowców i pracowników JST oraz studium Public Leadership, dedykowanie samorządowcom i osobom publicznym, związanych zawodowo ze sferą komunikacji z mieszkańcami.