Konflikt – komunikacja – mediacje

Konflikt – komunikacja – mediacje

Wszystkie rzeczy progresywne biorą się z umiejętności asymilowania różnic. Tylko, że konfliktów nie lubimy. Nie potrafimy “różnić się pięknie i mocno”. Można jednak mieć odmienne zdanie, różne wartości, inne punkty widzenia, ale jednocześnie umieć ze sobą rozmawiać, wymieniać myśli, spierać się z szacunkiem do odmiennych poglądów i postaw drugiego człowieka.

Organizacja kursu

– 6 spotkań online, jedno spotkanie trwa 5 godzin (10.00 – 15.00).

– Terminy: 20, 27 września; 4, 11, 18, 25 października (SWPS Wrocław).

– Formuła kursu: mini wykłady, ćwiczenia indywidualne, warsztaty w grupach.

Czego się dowiesz i nauczysz na kursie?

– Jak konstruktywnie rozwiązać sytuacje konfliktowe?

– Jak odpowiadać, a nie reagować wtedy kiedy emocje wezmą górę ?

– Poznasz narzędzia do przekazywania informacji zwrotnej również w sytuacjach trudnych.

– Będziesz wiedział/a jak przygotować się do rozmowy wyjaśniającej 

– Będziesz potrafił/a przeprowadzić negocjacje problemowe z wykorzystaniem narzędzia BATNA – WATNA.

– Weźmiesz udział w warsztacie z mediacji.

Program kursu:

  • Vademecum zarządzania konfliktem: definicja i rodzaje konfliktów, etapy konfliktu, schemat postępowania w rozwiązywaniu konfliktów, konstruktywna informacja zwrotna.
  • Komunikacja: filary i bariery efektywnej komunikacji, narzędzia, model do-brej rozmowy "schody do nieba".
  • Koncepcja Harwardzka - negocjacje problemowe.
  • Podstawy prawne mediacji i ich rodzaje, postępowanie mediacyjne, dokumenty w mediacji, impas w mediacji, pełnomocnik w mediacji, standardy mediacji.
  • Zasady mediacji, etapy mediacji, wskazania i przeciwwskazania do media-cji, zadania mediatora - trójkąt satysfakcji.
  • Warsztaty – study case.

Kontakt


Instytut Heweliusza Sp. z o.o.
Rynek 5
50-106 Wrocław

biuro@instytut-heweliusza.pl

Napisz do nas