Mediacja dla zespołów w miesjcu pracy- Instytut Heweliusza

Mediacja dla zespołów w miejscu pracy

Kluczowym zasobem firmy są zespoły jej pracowników. W idealnej sytuacji ich członkowie akceptują się nawzajem, przejmują odpowiedzialność za swoje uczucia i wchodzą w konstruktywne interakcje z innymi. Jednak zespoły przechodzą także własne cykle ewolucji i rozwoju, co generuje wiele sytuacji trudnych i niebezpiecznych dla jego efektywności. Mediacja zespołowa służy temu, by dysfunkcje w konkretnych zespołach nie stanowiły punktów zapalnych, które przerodzą się w trwałe, uniemożliwiające pracę konflikty. Jej cel to wypracowanie trwałych rozwiązań, które będą korzystne i akceptowane przez wszystkich członków zespołu. I choć najczęściej mediacje kojarzone są ze sporami sądowymi, czy konfliktami rodzinnymi, mogą być także przełomowym narzędziem dla zarządzania konkretnymi działami firmy.

Mediację dla zespołów pracowniczych poprowadzi Magdalena Cetera, mediatorka o ogromnym doświadczeniu i wiedzy, wykładowca akademicki.

Więcej o prowadzącej

Kiedy mediacja zespołowa jest potrzebna firmie?

Do najczęstszych sytuacji, w których mediacja w miejscu pracy ma szansę trwale poprawić efektywność pracy i komfort pracowników należą:

 • istnienie w miedzy członkami zespoły problemów międzyludzkich, które obejmują więcej niż dwie osoby i mają wpływ na cały zespół, jego pracę lub funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • brak współpracy miedzy członkami zespołu, pojawiające się skargi na współpracowników czy przełożonych dotyczących złego traktowania
 • istnienie nierozwiązanych konfliktów, obniżony standard obsługi klientów, mniejsza chęc do pracy i aktywność zespołu
 • załamanie komunikacji w zespole, formowanie się grup i sojuszy działających przeciwko sobie
 • walka o władzę przyjmuje niszczące dla zespołu formy
 • chaos, zwiększenie się ilości zwolnień lekarskich i rotacja pracowników
 • powszechne jest uczucie frustracji, wybuchy złości lub agresji, używany jest nieprzyjazny, obraźliwy język
 • zespół działa przeciwko jednostce bez wyraźnego powodu, wybiera kozły ofiarne,
 • zespół stracił zaufanie do swojego kierownika, lecz nie ma podstaw do jego zwolnienia

Kontakt


Instytut Heweliusza Sp. z o.o.
Rynek 5
50-106 Wrocław

biuro@instytut-heweliusza.pl

Napisz do nas

Jak działamy?

Usługa mediacji jest projektowana dla każdego zespołu pracowniczego indywidualnie i dostosowywana do jego potrzeb i problemów. Obejmuje takie elementy jak:

 • spotkanie kierownictwa firmy z mediatorami w celu przeanalizowania zaistniałej sytuacji i ocena adekwatności
 • wyznaczenie koordynatora mediacji i przygotowanie jej harmonogramu
 • całodzienny program mediacyjny z zespołem pracowników
 • wypracowanie rozwiązania mediacyjnego i wyznaczenie kolejnego spotkania z mediatorem lub teamem mediatorów w celu sprawdzenia jak jego postanowienia są realizowane
 • podsumowanie