Nowe technologie w diagnozie funkcjonowania liderów

Nowe technologie w diagnozie funkcjonowania liderów

Pierwszy kompleksowy model określania stanu psychofizycznego pracowników oraz planowania ich rozwoju w oparciu o nowe oprogramowania i technologie – skaningu i neurobiofeedbacku z VR. Pozwala poznać siebie z bezpośrednich odczytów z ciała, uzupełnia wiedzę deklaratywną.

Model określania stanu psychofizycznego oraz planowania rozwoju opiera się na skaningu i neurobiofeedbacku z VR.  Opracowany został w oparciu o wiedzę psychologiczną, unikalne oprogramowanie, nowe technologie.

Sprawdzony w działaniach rozwojowych przetestowanych w armiach Unii Europejskiej. Model umożliwia indywidualną diagnozę kompetencji i  potencjału pracowników oraz całych zespołów.

 

Wykorzystywana metodologia:

SKANING TERMOREGULACYJNY – OKREŚLA DOMINUJĄCE CECHY W STYLU ZARZĄDZANIA I OGÓLNY STAN ENERGETYCZNY

-diagnostyka ogólnego stanu energetycznego w tym wskazanie na przeciążenia i blokady organizmu;

-określenie stylu zarządzania, obejmującego 4 obszary tak zwane mocne i słabe strony: wizja i prognozowanie, 2. budowanie relacji i kontrola, 3. motywacja i determinacja, 4. struktura i budowanie zespołów oraz styl zarządzania w sytuacji kryzysowej;

-określenie strategii zachowania w sytuacjach stresu: w tym pierwszą, natychmiastową tendencję do reakcji na stres oraz styl reagowania już po adaptacji do danej sytuacji.

 

TECHNOLOGIĘ NEUROBIOFEEDBACK W POŁĄCZENIU Z WIRTUALNĄ RZECZYWISTOŚCIĄ

 

Pozwala określić poziom koncentracji i skupienia, poziom stresu, wyczerpania mechanizmów. Mocne i słabe strony w aspekcie psychicznym i fizjologicznym; ryzyko obciążenia i wypalenia zawodowego; zdolność do radzenia sobie ze stresem, indywidualne umiejętności regeneracji; określenie stylu pracy na podstawie identyfikacji zachowań w oparciu o pracę układu nerwowego; identyfikację czynników przyczyniających się do wypalenia zawodowego, spadku produktywności i efektywności.

 

 

Co możesz zyskać?

  • Określenie stylu zarządzania.
  • Diagnoza ryzyka wypalenia zawodowego.
  • Określenie sposobu efektywnej pracy i funkcjonowania.
  • Nauka regeneracji zasobów w pracy.
  • Budowanie sprawczości zespołu

Czego się dowiesz?

  • Na podstawie hybrydowych danych opracowane algorytmy pozwalają określić poziom koncentracji/skupienia, stresu oraz wyczerpania mechanizmów regulacji układu krwionośnego.
  • Możemy określić efektywne sposoby działania pracowników, stan energetyczny organizmu i zinterpretowany w kontekście funkcjonowania w pracy. Mocne i słabe strony określone na podstawie posiadanego stylu zarządzania badanego oraz jego dominującej postawy w sytuacjach trudnych.

Co nas wyróżnia?

  • Wyróżnia nas zastosowanie innowacyjnej technologii, ppłk. rez dr inż. Piotr Pietrakowski jest współtwórcą koncepcji Neurolider wykorzystującej nowe technologie do weryfikowania oraz kształtowania kompetencji przywódczych w Siłach Zbrojnych w tym skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej STRD. Jest weteranem, doświadczenie przywódcze i militarne Piotra zdobyte w warunkach bojowych łączymy z akademicką wiedzą psychologiczną i doświadczeniem w obszarze diagnozy psychologicznej, pracy opartej na zasobach i rozwoju potencjału Alicji Żak-Łykus. Alicja jako psycholog pracuje w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach - TSR, jest certyfikowanym coachem International Coach Federation, certyfikowanym Starszym Trenerem, menedżerem kierunku psychologia na Uniwersytecie WSB MERITO.

Kontakt


Instytut Heweliusza Sp. z o.o.
Rynek 5
50-106 Wrocław

biuro@instytut-heweliusza.pl

Napisz do nas