Anna Jasinowska-Czarny - Instytut Heweliusza

Anna Jasinowska-Czarny

Właścicielka firmy UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, od wielu lat zajmująca się projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, przede wszystkim Unii Europejskiej. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła z wyróżnieniem Program MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University School of Business. Menadżerka zasobów ludzkich, dziennikarka, specjalistka ds. public relations, zarządzania projektem, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.

Autorka i współautorka trzech słowników poprawnościowych: ortograficznego, ortograficzno-gramatycznego i wyrazów obcych, wydanych przez Wydawnictwo Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej – w Urzędzie Gminy Wołów kierowała wydziałami odpowiedzialnymi za realizację zadań z obszarów kultury, sportu, edukacji, współpracy z zagranicą oraz integracji z Unią Europejską. Przez kilka lat była doradczynią burmistrza gminy Wołów oraz burmistrza gminy Prusice w zakresie projektów UE. Zawodowo współpracuje z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, opracowując projekty i nadzorując ich realizację. Jest także partnerem w kilku projektach społeczno-edukacyjnych dofinansowanych z UE. Doradza przedsiębiorcom i skutecznie zachęca ich do starań o środki UE w formie dotacji, pożyczek, poręczeń. W projektach stawia na współpracę z ludźmi i kreatywne rozwiązywanie pojawiających się problemów, które zawsze traktuje jako nowe wyzwania.

Otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego za projekt „Edukacja szansą na lepsze jutro”, w konkursie „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

Członkini stowarzyszenia absolwentów studiów MBA PWr – Business Club B4.

Lubi podróżować i doświadczać klimatu nowych miejsc.

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.