Wykład o wyzwaniach dla polskich samorządów w związku z wojną na Wschodzie - Instytut Heweliusza

Wykład o wyzwaniach dla polskich samorządów w związku z wojną na Wschodzie

„Nowe wyzwania dla polskich samorządów w związku z wojną w Ukrainie. Zarządzanie kryzysowe, finanse, pomoc społeczna, edukacja” – to temat wykładu, który poprowadził prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Spotkanie miało charakter zamknięty i odbyło się w formie online. Wzięli w nim udział członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad, radni i pracownicy samorządowi.

W trakcie wykładu prof. Stanisław Mazur zwrócił uwagę m.in. na to, że obecny kryzys związany z wojną w Ukrainie pokazał dwie rozbieżne wizje zarządzania, a mianowicie państwa samorządowego, które zderzyło się z wizją państwa centralistycznego. Mówił także o zagrożeniach, a konkretnie wzroście cen żywności, które mogę doprowadzić do problemu głodu w krajach biedniejszych. Przestrzegał także przed rosnącą inflacją i jej skutkami dla polskiej gospodarki. Jego zdaniem spadnie atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju.

Profesor nakreślił także główne wyzwania, z jakimi – jego zdaniem – przyjdzie nam się wkrótce zmierzyć. Jednym z nich jest to, jak zorganizować systemową pomoc dla uchodźców, która do tej pory była oddolna i wypływała ze strony samorządów czy obywateli. Zastanawiał się, jak zapewnić pracę osobom, które chcą zostać w Polsce. Wspomniał także o problemie zakwaterowaniem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać, gdyż w tej chwili jest zorganizowany głównie w prywatnych domach, placówkach edukacyjnych i świetlicach. To, co jednak wybrzmiało najmocniej, to jak uniknąć napięć i w jaki sposób budować relację na linii Polacy – Ukraińcy.

W ramach wykładu zaprezentowano również program studiów MBA in Community Management, dedykowanego dla samorządu, który jest realizowany przez Krakowską Szkoła Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, we współpracy z Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski oraz Instytutem Heweliusza.