Nominacja dla Instytutu Heweliusza - Instytut Heweliusza

Nominacja dla Instytutu Heweliusza

Instytut Heweliusza został nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności, która zostanie wręczona podczas jednego z największych gospodarczych wydarzeń w naszym kraju – Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbędzie się w listopadzie przyszłego roku w Krakowie.

Polska Nagroda Innowacyjności zostanie wręczona już po raz jedenasty. To wyróżnienie, które otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Najważniejszym celem, jaki przyświeca nam przy organizacji Kongresu, jest stworzenie platformy kontaktów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków. W ramach Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odbywa się kilkanaście konferencji tematycznych dotyczących poszczególnych sektorów gospodarki. W panelach dyskusyjnych wezmą udział osoby decyzyjne, tj. prezesi spółek, dyrektorzy instytucji, rektorzy uczelni, samorządowcy, politycy, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci ds. prawa i gospodarki.

Sukces poprzednich edycji – jak przekonują organizatorzy – zaowocował zaangażowaniem i ścisłą współpracą z takimi podmiotami jak: Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowa Izba Gospodarcza czy American Chamber of Commerce in Poland.

Gospodarzem i współorganizatorem kongresu jest prezydent Krakowa. Konferencja organizowana jest przy współpracy z województwem małopolskim, Krakowskim Holdingiem Komunalnym, Komisją Europejską oraz Związkiem Miast Polskich.

Polski Kongres Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2024 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków.