MBA in Community Management. Rekrutacja w Łodzi i na Górnym Śląsku

Public Leadership. Rekrutujemy na nowy program

Public Leadership – Zarządzanie Strategiczne i Operacyjne to wyjątkowy w skali kraju program edukacyjny.

Dedykujemy go wszystkim, którzy poszukują odpowiedzi jak budować strategie PR-owe, jak tworzyć i zarządzać zespołami do komunikacji, jak zorganizować i prowadzić skuteczne kampanie w życiu publicznym.

Z uwagi na rozległość tych zagadnień proponujemy chętnym dwa warianty studiów: zarządzanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Oba dedykujemy różnym grupom odbiorców, a ich programy są komplementarne.

Program Public Leadership – Zarządzania Strategicznego i Operacyjnego

Przygotowaliśmy go w taki sposób, aby przekazywana wiedza miała maksymalnie praktyczny charakter. Dlatego większość zajęć będzie prowadzona w formie warsztatowej i polegać będzie na analizowaniu konkretnych przypadków – także takich, które zostały zindywidualizowane i spersonalizowane dla grupy studentów.

Kompleksowość programu w połączeniu z warsztatowym, indywidualnym podejściem stanowi o unikalności tej oferty. A studenci po ich ukończeniu posiądą i usystematyzują konkretną, praktyczną wiedzę o najważniejszych aspektach nowoczesnej komunikacji: od strategii, przez bieżące zarządzanie, po skuteczne kampanie i kreowanie pozytywnego wizerunku.

Rekrutacja na Public Leadership – Zarządzanie Strategiczne i Operacyjne

Zajęcia odbywać będą się we Wrocławiu lub Łodzi. Potrwają jeden semestr, obejmujący sześć weekendowych zjazdów i zakończony indywidualnym warsztatem case-study. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studium Public Leadership wydawany przez Instytut Heweliusza.