Public Leadership – Zarządzanie Strategiczne i Operacyjne

Komunikacja z mieszkańcami to kluczowy obszar dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość ze sferą publiczną czy samorządową. Umiejętne docieranie do odbiorców i kreowanie właściwego wizerunku to fundament budowania i wzmacnia nowoczesnego, sprawnego i charyzmatycznego przywództwa.

Komu dedykowane jest Studium Public Leadership?
 • Wszystkim, którzy poszukują odpowiedzi jak budować strategie PR-owe.
 • Każdemu, kto chce dowiedzieć się jak tworzyć i zarządzać zespołami do komunikacji.
 • Szukającym odpowiedzi na pytanie jak zorganizować i prowadzić skuteczne kampanie w życiu publicznym.


 • Z uwagi na rozległość zagadnienia proponujemy Państwu dwa warianty studiów: zarządzanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Oba dedykowane są różnym grupom odbiorców, a ich programy są komplementarne.

Organizatorzy:

InstytutHeweliusza                                

 

 

Profil studenta

 • Osoby ambitne, które zainteresowane są zdobyciem nowych kwalifikacji niezbędnych do skutecznej komunikacji z mieszkańcami.
 • Program studiów przeznaczony jest dla różnorodnego grona odbiorców: samorządowców i osób publicznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w sektorze publicznym, osób związanych zawodowo ze sferą komunikacji z mieszkańcami.

Cel studiów

 • Celem studiów Public Leadership jest przekazanie i usystematyzowanie niezbędnej wiedzy do zarządzania całą sferą komunikacji z mieszkańcami.
 • Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby przekazywana wiedza miała maksymalnie praktyczny charakter. Dlatego większość zajęć będzie prowadzona w formie warsztatowej i polegać będzie na analizowaniu konkretnych przypadków - także takich, które zostały zindywidualizowane i spersonalizowane dla grupy studentów.
 • Kompleksowość programu w połączeniu z warsztatowym, indywidualnym podejściem stanowi o unikalności studiów. A studenci po ich ukończeniu posiądą i usystematyzują konkretną, praktyczną wiedzę o najważniejszych aspektach nowoczesnej komunikacji: od strategii, przez bieżące zarządzanie, po skuteczne kampanie i kreowanie pozytywnego wizerunku.

Program Zarządzanie Strategiczne

 • Budowanie strategii komunikacyjnych.
 • Marketing terytorialny marki.
 • Strategie polityczne.
 • Budowanie i zarządzanie zespołami PR-owymi.
 • Zarządzanie kampanią.
 • Język i narzędzia Internetu.
 • Wykorzystanie big data i badań statystycznych.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Warsztaty indywidualne.

Program Zarządzanie Operacyjne

 • Budowanie strategii komunikacyjnych.
 • Marketing terytorialny marki.
 • Marketing narracyjny w praktyce.
 • Zarządzanie operacyjne zespołami PR-owymi.
 • Media-plany i narzędzia marketingowe.
 • Język i narzędzia Internetu.
 • Kampanie Internetowe.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Nowoczesne oddziaływanie obrazem.
 • Warsztaty indywidualne.

Wykładowcy

Informacje praktyczne

Miasta:

 • Wrocław
 • Łódź

 

Dla kogo?

 • Dla samorządowców i osób publicznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w sektorze publicznym, osób związanych zawodowo ze sferą komunikacji z mieszkańcami.
 •  

Jak wygląda rekrutacja?

Słuchaczami studiów Public Leadership mogą zostać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych:
licencjackich, inżynierskich lub magisterskich posiadają doświadczenie zawodowe (minimum roczny staż pracy na stanowisku managerskim), posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko pojętej komunikacji w jednostkach samorządu gminnego, jego jednostkach, instytucjach lub spółkach (minimum roczny staż pracy na stanowisku), są radnymi gminnymi, powiatowymi lub wojewódzkimi albo wójtami, burmistrzami, prezydentami miast lub kandydatami na te stanowiska, zasiadają w parlamencie lub będą się ubiegać o mandat posła lub senatora.

Organizacja zajęć:

 • 100% język wykładowy POLSKI
 • 1 sem. 6 zjazdów
 • zajęcia indywidualne i warsztatowe
 • tryb hybrydowy: zajęcia niestacjonarne i zdalne
 • 2-dniowe zjazdy od 9 do 16 (sobota i niedziela)
 • studia kończą się indywidualnym warsztatem case-study 

Dyplom

Absolwenci studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów Public Leadership wydawany przez Instytut Heweliusza. 

 

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

  Opiekunowie programu

  Wrocław:
  Ilona Byra/ Wojciech Wróbel
  ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
  Tel: 507 094 823
  Łódź :
  Piotr Wesołowski
  piotr.wesolowski@instytut-heweliusza.pl
  Tel:507 094 468