Public Leadership Zarządzanie Strategiczne | Instytut Heweliusza

Public Leadership – Zarządzanie Strategiczne i Operacyjne

Komunikacja z mieszkańcami to kluczowy obszar dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość ze sferą publiczną czy samorządową. Umiejętne docieranie do odbiorców i kreowanie właściwego wizerunku to fundament budowania i wzmacnia nowoczesnego, sprawnego i charyzmatycznego przywództwa.

Komu dedykowane jest Studium Public Leadership?
 • Wszystkim, którzy poszukują odpowiedzi jak budować strategie PR-owe.
 • Każdemu, kto chce dowiedzieć się jak tworzyć i zarządzać zespołami do komunikacji.
 • Szukającym odpowiedzi na pytanie jak zorganizować i prowadzić skuteczne kampanie w życiu publicznym.


 • Z uwagi na rozległość zagadnienia proponujemy Państwu dwa warianty studium: zarządzanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Oba dedykowane są różnym grupom odbiorców, a ich programy są komplementarne.

Organizatorzy:

InstytutHeweliusza                                

 

 

Profil uczestnika

 • Osoby ambitne, które zainteresowane są zdobyciem nowych kwalifikacji niezbędnych do skutecznej komunikacji z mieszkańcami.
 • Program przeznaczony jest dla różnorodnego grona odbiorców: samorządowców i osób publicznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w sektorze publicznym, osób związanych zawodowo ze sferą komunikacji z mieszkańcami.

Cel studium

 • Celem studium Public Leadership jest przekazanie i usystematyzowanie niezbędnej wiedzy do zarządzania całą sferą komunikacji z mieszkańcami.
 • Program został przygotowany w taki sposób, aby przekazywana wiedza miała maksymalnie praktyczny charakter. Dlatego większość zajęć będzie prowadzona w formie warsztatowej i polegać będzie na analizowaniu konkretnych przypadków - także takich, które zostały zindywidualizowane i spersonalizowane dla grupy studentów.
 • Kompleksowość programu w połączeniu z warsztatowym, indywidualnym podejściem stanowi o unikalności studium. A uczestnicy po jego ukończeniu posiądą i usystematyzują konkretną, praktyczną wiedzę o najważniejszych aspektach nowoczesnej komunikacji: od strategii, przez bieżące zarządzanie, po skuteczne kampanie i kreowanie pozytywnego wizerunku.

Program Zarządzanie Strategiczne

 • Budowanie strategii komunikacyjnych.
 • Marketing terytorialny marki.
 • Rodzaje strategii.
 • Budowanie i zarządzanie zespołami PR-owymi.
 • Zarządzanie kampanią.
 • Język i narzędzia Internetu.
 • Wykorzystanie big data i badań statystycznych.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Warsztaty indywidualne.

Program Zarządzanie Operacyjne

 • Budowanie strategii komunikacyjnych.
 • Marketing terytorialny marki.
 • Marketing narracyjny w praktyce.
 • Zarządzanie operacyjne zespołami PR-owymi.
 • Media-plany i narzędzia marketingowe.
 • Język i narzędzia Internetu.
 • Kampanie Internetowe.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Nowoczesne oddziaływanie obrazem.
 • Warsztaty indywidualne.

Informacje praktyczne

Miasta:

 • Wrocław
 • Łódź
 • Katowice
 • Kraków

 

Dla kogo?

 • Dla samorządowców i osób publicznych,
 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w sektorze publicznym, 
 • Dla osób związanych zawodowo ze sferą komunikacji z mieszkańcami. 
 •  

Jak wygląda rekrutacja?

Słuchaczami studium Public Leadership mogą zostać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych:

 • licencjackich, inżynierskich lub magisterskich posiadający doświadczenie zawodowe (minimum roczny staż pracy na stanowisku managerskim),
 • posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko pojętej komunikacji w jednostkach samorządu gminnego, jego jednostkach, instytucjach lub spółkach (minimum roczny staż pracy na stanowisku),
 • są radnymi gminnymi, powiatowymi lub wojewódzkimi albo wójtami, burmistrzami, prezydentami miast lub kandydatami na te stanowiska, zasiadają w parlamencie lub będą się ubiegać o mandat posła lub senatora.

Organizacja zajęć:

 • 100% język wykładowy polski
 • 1 semestr, 5 zjazdów
 • zajęcia indywidualne i warsztatowe
 • zajęcia stacjonarne
 • dwudniowe zjazdy (piątek, sobota)
 • studium kończy się indywidualnym warsztatem case-study 

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studium Public Leadership wydawany przez Instytut Heweliusza. 

 

Co dalej?

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Opiekunowie programu

Wrocław:
Ilona Byra
ilona.byra@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 823
Łódź:
Katarzyna Owczarek
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 690
Katowice:
Sebastian Sasa
sebastian.sasa@instytut-heweliusza.pl
Tel. 691 979 889
Katowice:
Paweł Piasecki
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl
Tel. 507 094 450